Arbetsträning

Arbetsträning via Arbetsmarknadsenheten kan ske inom våra egna arenor, inom andra kommunala verksamheter eller hos externa aktörer som föreningar och företag. Med arenor menar vi olika arbetsområden eller arbetsplatser.

Gemensamma aktiviteter

Gemensamt för arbetsplatserna är inriktningen mot personlig utveckling, jobbsökaraktiviteter och kompetensutveckling. Det kan exempelvis handla om hjärt- och lungräddning, ergonomi och arbetsmiljö samt specifika utbildningar kopplat till de olika arenorna, som till exempel städteknik, körkortsutbildning för motorsåg och handhavande av elverktyg.

Våra olika arenor för arbetsträning

Ris till flis

Som namnet antyder arbetar Ris till flis med att röja sly, fälla träd och omvandla dessa till flis. På vintern kan det också handla om att skotta snö och sanda.

Snickeri och transport

Deltagarna jobbar med snickeri- och transportuppdrag.

Parken service

Arbetsträningen inriktar sig på intern caféverksamhet, konferensservice och lokalvård. Här ingår även Pärm och bild.

Service- och underhållsgruppen

Deltagarna jobbar med skötsel och underhåll av fastigheter samt städ och tvätt av kommunens fordon.

Systugan

Deltagarna i systugan arbetar med textil och syr olika produkter.

Erikshjälpen och PMU Second Hand

Deltagarna arbetar med olika arbetsuppgifter i second hand-butikerna. Det sker via samarbetsavtal med respektive organisation.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Emil Rytterstedt

Tf enhetschef
0612-805 54