Bilden illustrerar texten och är inte tagen i Kramfors

Projekt MISAM (Motiverande Insatser mot Studier, Arbete och Mående)

Projekt MISAM pågår på Arbetsmarknadsenheten från 2024 till slutet av 2025.

Projektet riktar sig till dig som är mellan 14-29 år och som varken studerar eller arbetar. Projektet finansieras av Kramfors kommun, Samordningsförbundet Kramfors samt Europeiska socialfonden.

Vem kan delta?

  • Den som är mellan 14-15 år och som har hög skolfrånvaro kan via skolan erbjudas insatser genom MISAM.
  • Den som är mellan 16-29 år och som varken studerar eller arbetar kan ta kontakt med MISAM för information, rådgivning eller stödjande insatser.
  • Den som är mellan 16-29 år och har kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, frivården, Regionen eller kommunen kan få extra stöd av MISAM.

Vad händer efter en första kontakt?

Vi bokar ett möte tillsammans med dig som har sökt själv eller hänvisats till oss på MISAM på annat sätt. Är du inskriven hos en eller flera myndigheter kallas alla till samma möte där vi gemensamt pratar om ditt behov och intresse av att skrivas in och delta i projektet.

Vi som arbetar på Arbetsmarknadsenheten har sekretess men ibland behöver vi och de myndigheter du är aktuell hos prata med varandra för att hitta rätt lösning och rätt väg framåt för dig. Väljer du att skriva in dig i projektet får du skriva på ett så kallat medgivandeavtal där du samtycker till att det är okej att aktuella myndigheter och arbetsmarknadsenheten delar information och samverkar i insatser som berör dig. Vi delar bara den information mellan varandra som behövs för att vi ska kunna arbeta med dig. Är du under 18 år måste även din vårdnadshavare skriva under medgivandeavtalet.

Efter att du skrivits in kommer du och din coach träffas och göra en individuell handlingsplan som du ska följa under din tid i MISAM.

Målsättning

Målsättningen med ditt deltagande i MISAM är att stärka dina individuella förmågor, öka din studiemotivation, öka din anställningsbarhet och öka din möjlighet att kunna försörja dig själv.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån individen i fokus med stöd av empowerment pedagogik. Genom att stärka individuella förmågor och utöka kunskapsbanken ges individen egen makt att förändra sin situation. Vi utgår från individens behov, förutsättningar och önskemål.

Verksamhet

Hos oss erbjuds coachande samtal, handledning och stöd. Vi erbjuder gruppträffar, körkortsteori och hälsofrämjande aktiviteter. För den som känner sig redo kan möjlighet till praktik undersökas. Vid praktikplacering ges regelbunden uppföljning av en coach. Vi planerar och erbjuder både studiebesök och roliga sociala aktiviteter utifrån deltagares och coachers förslag.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta aktivitetscoacherna: Irene Burcher och Karin Anderzon.

Du hittar kontaktuppgifter till aktivitetscoacherna till höger på sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Projekt MISAM
Parkgatan 14
872 35 Kramfors

Samma byggnad som
Folkets Park Teater och Arbetsmarknadsenheten

Kontaktpersoner

Irene Burcher,
aktivitetscoach
0612-805 27

Karin Anderzon,
aktivitetscoach
0612-805 88