Samkraft

Samkraft är en beredningsgrupp bestående av handläggare från Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland.

Rehabilitering för sysselsättning, 16–64 år

Till Samkraft remitteras personer som är i behov av en eller flera insatser för att lyckas komma vidare i sin process mot egen försörjning. Målgruppen är personer mellan 16–64 år som är aktuella hos minst två olika myndigheter och som behöver stöd i rehabilitering mot arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Arbetet sker myndighetsöverskridande för att underlätta att få personer med mer komplex problematik att närma sig arbetsmarknaden, studier eller alternativ anpassad sysselsättning. Det är handläggare hos de olika myndigheterna som ansvarar för att aktualisera ärenden i Samkraft.

Mer om Samkraft

Ärendeberedningsgruppens medlemmar, dokument, blanketter och mötesdatum hittar du på deras webbplats, se länk under rubriken relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ida Norman, teamkoordinator och coach, Samkraft
0612-803 40
ida.norman@kramfors.se