Föräldragrupper

Barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen erbjuder föräldragrupper till både första- och flergångsföräldrar. I dessa grupper finns även ett samarbete, med de övriga verksamheterna i familjecentralen, där det tas upp olika teman.

Syftet med föräldragrupperna är att ge information och kunskap, samt skapa möjlighet till kontakt och gemenskap och utbyte av erfarenheter föräldrar emellan.

Föräldragruppen träffas redan i slutet av graviditeten och fortsätter under barnets första år. Föräldrar kan även få stöd i sitt föräldraskap, genom enskilda samtal, om man inte vill gå i grupp.

Vi erbjuder bland annat dessa tematräffar:

 • Förlossning, smärtlindring och amning

 • Familjeliv och relationer

 • Spädbarnsmassage

 • Kostinformation för små barn

 • Barnolycksfall och barnsäkerhet

 • Infektionssjukdomar

 • Barns utveckling

 • Vägledande samspel/ICDP

 • Små barn och böcker

 • Information om att söka barnomsorg

 • NTFs information om bilbarnstolar, reflexer med mera


Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Besöksadress
Bruksgatan 12, entré 2
Kramfors