Psykolog

Psykologen för föräldra- och barnhälsovården arbetar med

 • stödsamtal
 • kortare psykoterapier
 • samtal och behandling kring specifika problem som gäller barn och föräldrar
 • utredning av barns utveckling och beteende
 • parsamtal kopplat till föräldraskapet
 • gruppverksamhet kring specifika frågor

Vanliga frågor och problem

 • nedstämdhet och oro under graviditet och spädbarnstiden
 • svårigheter att glädjas åt det väntande barnet
 • stark rädsla inför förlossningen
 • svårigheter med barnets sömn och matning
 • osäkerhet i föräldrarollen
 • förändringar i parrelationen
 • tidigare upplevelser som påverkar föräldraskapet
 • syskonkonkurrens
 • oro för barnets utveckling/beteende
 • gränssättning
 • allmänna funderingar kring föräldraskap och barn.

Besöksadressen finner du under rubriken konktakt på denna sida. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Besöksadress
Bruksgatan 12, entré 2
Kramfors

Föräldra- och barnhälsovårdspsykolog
Stefan Boner
Tel: 0612-860 29