grävmaskin som gräver upp marken på en tomt

Ändra marken, schakta och fylla

Om du ska ändra nivå på marken genom att gräva, schakta eller fylla kan du behöva marklov. Bygger du en stödmur och på så sätt ändrar marknivån behöver du också marklov. Även för att fälla träd och plantera skog kan du på vissa platser behöva marklov.

Att kolla innan du schaktar

Innan du ansöker om marklov finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
 • Hur är markförhållanden och vilka markhöjder är lämpliga i området?
 • Hur ska jag ta hand om dagvattnet på min tomt och säkerställa att vatten från skyfall inte orsakar problem hos granne?
 • Kommer du få över schaktmassor kan det krävas anmälan till Miljö. Läs mer på Schaktmassor och utfyllnader.
 • Vill du ta ner träd? Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten.
 • Behöver du anlita en kontrollansvarig? Vid stora markåtgärder kan det krävas en kontrollansvarig. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs. Se nedan.
 • Ska du ändra marken i samband med nybyggnad? I så fall behöver du inte ansökan separat om marklov utan vi hanterar markändringen tillsammans med bygglovet.

Behöver du marklov?

Inom detaljplanerat område

Det behövs marklov om du ändrar marken mer än 50 cm upp eller ner.

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse

Det behövs inte marklov.

Men du kan behövas strandskyddsdispens för att gräva, schakta, fylla eller fälla träd inom strandskyddat område eller anmälan om det blir över jord- och schaktmassor.

Din ansökan

De handlingar som du behöver skicka in vid ansökan är

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten.
 • Situationsplan med markplanering
 • Marksektioner.
 • Förslag på kontrollplan eller anmälan kontrollansvarig om det behövs.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid.När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om marklov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se