Blanketter, exempel ritningar och kontrollplaner

I alla ärenden som rör byggande måste du skicka med ritningar och andra handlingar. Här får du veta vad olika sorters ritningar ska innehålla och hur de ser ut. Det finns också exempel på kontrollplaner för olika enklare byggen som uterum, garage och elstad. Under relaterade dokument finns olika blanketter du kan behöva.

Kontrollplaner

I en kontrollplan bestämt vilka kontroller som ska göras under ett byggprojekt. Syftet är att ha koll på moment i byggandet som kan ge stora kostnader och allvarliga följder i efterhand så de görs rätt. I större projekt behövs en certifierad kontrollplansvarig som tar fram kontrollplanen. Men i mindre projekt gör du som bygger själv förslag på kontrollplan. Den ska utgå ifrån just ditt projekt. Som stöd har vi en mall du kan använda och exempel på kontrollplaner för olika typers projekt som du kan titta på som stöd för när du gör din egen kontrollplan. Du kan även ofta få hjälp av den arkitekt, konstruktör eller leverantör du har anlitat.

Exempel kontrollplan:

Garage, förråd och annan komplementbyggnad - Exempel Kontrollplan Pdf, 598.7 kB. 

Inglasat uterum - Exempel Kontrollplan Pdf, 593.9 kB.

Tillbyggnad - Exempel Kontrollplan Pdf, 687.6 kB.

Mur eller plank - Exempel Kontrollplan Pdf, 602.6 kB. 

Skylt - Exempel Kontrollplan Pdf, 551.8 kB. 

Ändra bärande konstruktion - Exempel Kontrollplan Pdf, 547.4 kB. 

Eldstad - Kontrollplan (pdf) Pdf, 531.2 kB.

Eldstad - Kontrollplan (word dokument) Word, 21.3 kB.

Mall att använda:

Tom mall kontrollplan (word dokument) Word, 21 kB.

 

Ritningar

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

  • Ritade med linjal
  • Måttsatta
  • Skalenliga
  • Svartvita
  • Ritade på vitt papper utan linjer eller rutor
  • I pdf-format om de lämnas in digitalt

De ritningarna som du lämnar in använder vi för att se att det du vill bygga följer detaljplanen för ditt område och passar in i miljön omkring den. Vi tittar också på om den uppfyller krav som finns på tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.

Vi får väldigt ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv. Läs gärna våra Tips för dig som tänker rita själv Pdf, 498.8 kB. 

Exempel handritade ritningar för mindre projekt

Fasadritningar tillbyggnad av uterum Pdf, 407.9 kB.

Konstruktionsritning i sektion för tillbyggnad Pdf, 417.4 kB.

Sektion- och konstruktionritning av plank Pdf, 218.6 kB.

Fasad- och planritningar för installation av eldstad Pdf, 241.1 kB.

Planritningarna visar byggnaden uppifrån i genomskärning. De är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, med till exempel kök, badrum och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

Se exempel på Mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Fasadritningarna visar huset utifrån. Det är till för att visa husets utseende och hur högt det blir. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, och både befintlig och planerad marknivå ska synas.

Se exempel på Mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Sektionsritningarna visar huset i genomskärning och finns för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att till exempel krav på rumshöjd och tillgänglighet uppfylls.

Se exempel på Mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Konstruktionsritningar visar hur byggnaden är byggd. Det kan göras både i sektionsritning och visa material som används i väggar, tak och grund. Det kan även vara planritning som visar placering av pelare eller takstolsritningar som visar takstolens konstruktion.

Exempel på handritad: Kostruktionsritning i sektion för tillbyggnad Pdf, 417.4 kB.

Den tekniska beskrivningen ska ta upp bärförmåga, stadga, beständighet, brandskydd, och skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Ofta i form av en lista på vilka material med vilka dimensioner som används.

Om marknivåerna ändras mycket kan du också behöva lämna in en markplaneringsritning. Den visar utfyllnader, schaktningar, slänt och andra åtgärder med angivna plushöjder.

Se exempel på Mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Situationsplanen är en karta som visar fastigheten ovanifrån och byggnadens placering på tomten och in- och utfarter. Ofta är skalan 1:500 bra för att hela tomten ska få plats. Byggnaden ska måttsättas och från tomtgräns ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden. Till exempel till en långsida och till en gavel.

Situationsplanen kan ibland göras på ett enklare kartutdrag men för bygga ett nytt hus inom detaljplan behövs en nybyggnadskarta. Läs mer på Beställ nybyggnadskarta och situationsplan.

Se exempel på Mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt