Blanketter, exempel ritningar och kontrollplaner

I alla ärenden som rör byggande måste du skicka med ritningar och andra handlingar. Här får du veta vad olika sorters ritningar ska innehålla och hur de ser ut. Det finns också exempel på kontrollplaner för olika enklare byggen som uterum, garage och eldstad. Under relaterade dokument finns olika blanketter du kan behöva.

Kontrollplaner

I en kontrollplan bestämt vilka kontroller som ska göras under ett byggprojekt. Syftet är att ha koll på moment i byggandet som kan ge stora kostnader och allvarliga följder i efterhand så de görs rätt. I större projekt behövs en certifierad kontrollplansansvarig som tar fram kontrollplanen. Men i mindre projekt gör du som bygger själv förslag på kontrollplan. Den ska utgå ifrån just ditt projekt. Som stöd har vi en mall du kan använda och exempel på kontrollplaner för olika typers projekt som du kan titta på som stöd för när du gör din egen kontrollplan. Du kan även ofta få hjälp av den arkitekt, konstruktör eller leverantör du har anlitat.

Exempel kontrollplan:

Garage, förråd och annan komplementbyggnad - Exempel Kontrollplan Pdf, 598.7 kB, öppnas i nytt fönster. 

Inglasat uterum - Exempel Kontrollplan Pdf, 593.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad - Exempel Kontrollplan Pdf, 687.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mur eller plank - Exempel Kontrollplan Pdf, 602.6 kB, öppnas i nytt fönster. 

Skylt - Exempel Kontrollplan Pdf, 551.8 kB, öppnas i nytt fönster. 

Ändra bärande konstruktion - Exempel Kontrollplan Pdf, 547.4 kB, öppnas i nytt fönster. 

Eldstad - Kontrollplan (pdf) Pdf, 531.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldstad - Kontrollplan (word dokument) Word, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall att använda:

Tom mall kontrollplan (word dokument) Word, 21 kB, öppnas i nytt fönster.


Ritningar

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

  • Ritade med linjal
  • Måttsatta
  • Skalenliga
  • Svartvita
  • Ritade på vitt papper utan linjer eller rutor
  • I pdf-format om de lämnas in digitalt

De ritningarna som du lämnar in använder vi för att se att det du vill bygga följer detaljplanen för ditt område och passar in i miljön omkring den. Vi tittar också på om den uppfyller krav som finns på tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.

Om du ritar själv

Vi får väldigt ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv. Läs gärna våra Tips för dig som tänker rita själv Pdf, 498.8 kB, öppnas i nytt fönster. 

Exempel handritade ritningar för mindre projekt

Fasadritningar tillbyggnad av uterum Pdf, 407.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritning i sektion för tillbyggnad Pdf, 417.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektion- och konstruktionsritning av plank Pdf, 218.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasad- och planritningar för installation av eldstad Pdf, 241.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein