Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Kontrollen finns för att se till att det är ett bra inomhusklimat i byggnader.

Det finns både lagar, föreskrifter och en hel del allmänna råd om hur ventilationen ska fungera, vilken luftkvaliteten vi ska ha och hur man ska kontrollera att allt är som det ska. Vilka regler som gäller beror bland annat på när byggnaden byggdes och vad den används till.

Vem behöver göra en OVK och hur ofta?

Funktionskontroll ska utföras vid nybyggnad och efter större ombyggnader. Sedan behövs regelbundna besiktningar i intervaller på 3 år eller 6 år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Undantagna är en- och tvåbostadshus (även radhus och kedjehus), vissa industrilokaler och militära anläggningar behöver inte göra regelbundna besiktningar, bara besiktning vid nybyggnad.

Bygglov eller anmälan?

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationen ska även en bygganmälan göras. Se Bygga om och ändra.

Vem ansvarar för att OVK blir gjord?

Byggnadsägaren ansvarar alltid, oavsett vem som använder byggnaden, för att en OVK utförs. Finns det fel ska det åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Hur går en kontroll till?

Vid återkommande besiktningar kontrolleras att ventilationssystemets funktion följer de föreskrifter som gällde när ventilationen började användas.

Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Certifierade funktionskontrollanter finns att hitta på Boverkets hemsida.

Efter utförd OVK besiktning skriver besiktningsmannen ett intyg som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden (fastighetsägarens ansvar). Protokollet från OVK besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till miljö och bygg. Miljö och bygg är tillsynsmyndighet och kan förelägga om inte kontroller eller åtgärder utförs som de ska.

OVK-protokoll skickas till:

mob@kramfors.se

eller

Kramfors kommun
Miljö och bygg
872 80 Kramfors

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein