Båthus i Bönhamn

Sjöbodar och båthus

Båthus och sjöbodar har en lång tradition på höga kusten. Den lokala traditionen har gjort att de ser ut på ett visst sätt. Därför finns det tydliga riktlinjer om hur båthus och sjöbodar får se ut för att vi ska bevara doch utveckla det som är unikt hos oss.

Riktlinjerna har att göra både med utformning som färg, material och storlek på fönster. Men även kring hur byggnaderna får användas. Sjöbodar och båthus ska vara avsedda för förvaring av båtar, båtutrustning och fiskeredskap. Grundregeln är att de inte får ändras eller inredas så att de kan användas som bostad, men när de ligger inom detaljplanerat område har vissa undantag gjorts. Sjöbodar har ingen egen hemfridszon, förutom innanför väggarna. Så de ger inte rätt till någon trädgård eller uteplats, utan allmänheten har rätt att gå nära och mellan sjöbodar.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bygglov eller gör anmälan finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

Behöver du bygglov?

Ofta ligger sjöbodar och båthus på en separat fastighet vid vattnet. Då behöver du alltid bygglov för att bygga en ny eller bygga till en befintlig. Är det inom detaljplerat område behöver du bygglov för att byta material på tak och väggar eller ombyggnad som att ta upp nya fönster och dörrar.

Behöver du påla om grunden och flyttar på sjöboden behövder du ofta göra en anmäla om ändrad konstruktion eller bygglov.

Om du vill ändra användning från förrådsbyggnad till sommarstuga eller bygga en altan behöver du söka bygglov för det. Kommunen är generellt restriktiva med att bevilja bygglov för det, då det inte följer traditionen för hur sjöbodar ser ut och används.

I det mer ovanliga faller att sjöboden eller båthuset ligger på samma tomt som ditt bostadshus så gäller samma regler som för andra komplementbyggnader. Se Garage, förråd, attefall och liknande.

Oavsett om bygglov behövs eller inte ska ändringen vara varsam, vilket den är om den föjler riktlinjerna för utformning av sjöbodar och båthus. Riktlinjerna finns länkade under relaterade dokument.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
  • Situationsplan
  • Planritning
  • Fasadritningar.
  • ev. Konstruktionsritningar på takstolar (om det berör konstruktionen)
  • ev. Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund. (om det berör konstruktionen)
  • Kontrollplan och/eller anmälan om kontrollansvarig.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid.När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein