Friggebod

En friggebod är en liten fristående byggnad som kan vara ett förråd, lekstuga eller växthus. Du får bygga fler än en friggebod om den sammanlagda ytan är max 15 kvadratmeter.

Kolla innan du bygger

Innan du bygger finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
 • Vad är lämpligt att bygga på tomten? Fundera på markförhållanden, byggnadens anpassning till huset och omgivningen, byggnadens placering på tomten.
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur ska du utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader?
 • Om det är nära gräns mot en granne, prata med grannen för att veta om du får placera den. Det är bra att få skriftligt att grannen är okej med placeringen.

Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov eller anmälan om följande krav uppfylls

 • Friggebodens sammanlagda yta får vara högst 15 m2.
 • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller har grannens medgivande att placeras närmare. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan ingen ge sitt medgivande och det behövs bygglov.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Inte byggs vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om något av kraven inte uppfylls behöver du söka bygglov.

Du kan behöva strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se