Farthinder

Tekniska avdelningen får ibland förfrågningar om farthinder av olika slag. Det är sällan motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder.

Kramfors kommun brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället.

Blomlådor

Blomlådorna ska placeras ut efter fastställda anvisningar och byggas enligt den konstruktionsritning som Tekniska avdelningen har tagit fram. Blomlådorna bekostas och sköts av sökanden.
Lådorna måste placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden, även under mörker. Vid utplacering av blomlådorna måste man ta hänsyn till utfarter, avstånd till närmaste gatukorsning, gatans bärighet, typ av trafik med mera. Lådorna placeras ut under perioden 1 maj-15 oktober.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tomas Braxenholm
Tomas.Braxenholm@kramfors.se