Enskilda vägar

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av staten eller kommunen.

De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tomas Braxenholm
Tomas.Braxenholm@kramfors.se