Snöröjning

Vilket ansvar har kommunen för snöröjning?

Kramfors kommun är skyldig att sköta drift och underhåll av de gator och vägar som ligger inom detalj- eller stadsplanerade områden. Våra vägar finns mestadels i Kramfors stad, men vi ansvarar även för några områden i Bollstabruk och Nyland.

Riksväg 90 och dess trottoarer samt E4 ingår i Trafikverkets avtal. Myndigheten har de flesta vägar i vår kommun, såväl större som mindre.

Det finns även privata vägar som snöröjs genom till exempel vägföreningars försorg. 

Se en karta över fördelningen mellan

  • kommunala (blåa linjer)
  • statliga (röda linjer)
  • enskilda vägar (gröna linjer)

Kartan visar först Kramfors stad. Om du zoomar ut den kommer du stegvis till hela kommunen och kan se vem som ansvarar där du bor.


Visa kartan i ett eget fönster

När snön kommer

Akta dig för snöplogen!
För att underlätta snöröjningen kan du som bilägare undvika att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår. Respektera gällande datumparkering. Läs mer om datumparkering under relaterade länkar.

Gårdsinfarter
Du ansvarar själv för infarten till din tomt. Det är inte möjligt för plogbilarna att hålla varje infart öppen utan du måste själv hålla dem rena från snö och is.

Behåll din snö! Det är inte tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på gator eller gångbanor. Tänk på att snön vid plogningen då kan hamna hos grannen. 

Snöröjning

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 6-8 cm blötsnö och 8-10 cm torrsnö. I första hand plogas huvudleder, bussleder och gångvägar till till exempel skolor på respektive plogningsdistrikt. Snöröjning sker i direkt anslutning till snöfall, då öppnas inga gårdsinfarter och fastighetsägaren ansvarar själv för detta.

Hyvling, isrivning

Hyvling/isrivning sker när gatan blivit ojämn. Eftersom snön då är tung öppnas alla infarter efter hand med traktor.

Halkbekämpning

Halkbekämpning sker vid halka eller överhängande halkrisk.

Som fastighetsägare motverkar du halka bäst med krossat grus 2-8 mm eller sand. Om du behöver sanda utanför ditt eget hus kan du hämta sandingssand gratis på flera olika platser i kommunen. Här hittar du sandningssanden

Skador, frågor och klagomål

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Frågor och klagomål angående snöröjning tas emot av Tekniska avdelningen.

För information om snöröjning och sandning på vägar som sköts av vägföreningar, ring respektive kontaktperson för din förening.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se