Växtlighet vid gator och vägar

Du som äger en fastighet intill en väg ansvarar tillsammans med kommunen för att trafikmiljön är trygg, säker och funktionell.

Som tomtägare ska du sköta din tomt så att växtligheten på tomten inte skymmer skyltar, vägmärken, belysningsstolpar eller sikten för trafikanter.
Det finns ett antal mått som tagits fram för att sikten vid korsningar och utfarter ska vara så bra som möjligt.


För dig som har en hörntomt

Växtligheten ska inte vara högre än 80 cm över gatan inom den så kallade sikttriangeln. Sikttriangeln är den triangeln som bildas 10 meter åt vardera håll från gatukorsningen, över tomthörnet.

.


För dig som har utfart från tomten mot gatan

Rekommendationen är här att växtligheten inte ska vara högre än 80cm i sikttriangeln som bildas 2,5 meter längs efter gatan och 2,5 meter in på din infart/utfart.

Tänk också på att det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända, så smyg ut med bilen eller cykeln.


För dig som har tomt intill gatan

Att hålla gator, gång- och cykelvägar och trottoarer fria från växtlighet och andra hinder är viktigt för framkomligheten och för trafiksäkerheten. Det är bäst om du inte har träd eller buskar som växer ut långt över gångvägen eller gatan utanför din tomtgräns.

Över både gator, gång- och cykelvägar och trottoarer ska det finnas fri höjd så att gående, cyklister och övriga trafikanter ohindrat kan ta sig fram. Fri höjden är även viktigt att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är minst 3 meter över gång- och cykelvägar och trottoarer. Över gator och vägbanor ska det vara betydligt högre fri höjd, hela 4,6 meter.


Vill du ha en häck runt din tomt?

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se