Oro för ett barn

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Din misstanke behöver inte vara bekräftad, det räcker att du känner en oro.

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet. Det är därför viktigt att omgivningen agerar när någon misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Du kan hjälpa genom att anmäla din oro till socialtjänsten.

När ska jag göra en orosanmälan?

Barn kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Om du upplever att ett barn inte behandlas rätt bör du anmäla detta till socialtjänsten. Det kan till exempel handla om att ett barn inte blir tillräckligt omhändertaget, utsatt för våld eller inte lever under goda förhållanden. Kom ihåg att du endast anmäler din misstanke. Därefter är det socialtjänstens uppdrag att utreda hur situationen ser ut.

Du kan vara anonym

Som privatperson finns möjlighet att vara anonym. Tänk då på att inte vid något tillfälle uppge ditt namn eller andra privata uppgifter.

En anonym orosanmälan försvårar arbetet för socialtjänsten då det inte finns möjlighet att vid ett senare tillfälle komplettera med uppgifter.

Så här anmäler du

För att göra en orosanmälan kan du gå via vår e-tjänst. Alla orosanmälningar hanteras skyndsamt, men om du registrerar den efter kontorstid hanterar socialtjänsten ärendet nästkommande dag.

Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa, ring 112.

Om du vill ringa och rådgöra kan du vända dig direkt till mottagningsgruppen, se Kontakt.

Vad händer sen?

När en anmälan kommer in till socialtjänsten så görs först en förhandsbedömning. Det är en bedömning om huruvida en utredning ska inledas eller inte. Om situationen kräver inleds en utredning. Socialtjänstens huvudsakliga uppgift är att skapa sig en bild av läget genom att samtala med barnet, familjemedlemmar, skola, vården och andra som kan ge en bild av barnets situation.

  • Om det visar sig att barnet inte är i behov av stöd avslutas ärendet
  • Om barnet far illa eller riskerar att fara illa beslutas vilken insats som ska erbjudas

Socialtjänsten arbetar alltid för barnets bästa.

Kan jag som anmälare få veta vad som händer?

Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Anmälningsskyldighet

Vissa myndigheter, anställda och yrkesverksamma är enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats. skyldiga att anmäla sin oro. Om du i ditt yrke arbetar nära barn och unga är du skyldig att anmäla. Exempelvis om du arbetar inom skola, hälso- och sjukvård eller tandvård.

Du som personal kan inte vara anonym. Däremot finns möjlighet att ringa och rådgöra med oss innan en eventuell orosanmälan.

Informationsfilm om att orosanmäla misstanke om ett barn far illa. Filmen är producerad av Bris Länk till annan webbplats..

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Mottagningsgruppen
Tel: 0612-802 06

Telefontid under vardagar
8.30–11.30 och 13.00–15.00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se

Fax
0612-106 70