Familjerätt

I Sverige kan du som invånare få olika former av stöd och hjälp inom familjerätten. Familjerätten är en del av socialtjänsten och fokuserar på frågor som rör familjer, barn och föräldrar.

Familjerätten hjälper till vid familjerättsliga frågor som vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal och att teckna avtal.

Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap och utreda föräldrar som vill adoptera och ansöker om medgivande.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

familjeratten@kramfors.se

 

Familjerätten nås lättast på telefon måndag–fredag klockan 9–10.