Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska också stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella minoritetsspråk. Dessutom ska utvecklingen av barnens kulturella identitet främjas.

I förvaltningsområden för nationella minoriteter har barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

I Kramfors har förskolan tillgång till litteratur på många olika språk.

Kramfors förskolor planerar så att olika modersmål och olika kulturella uttryck får plats i undervisning och verksamhet. Varje barns utveckling av språk och identitet uppmärksammas.

Har du frågor om ditt barns utveckling och förskolans verksamhet – prata med personalen eller med rektor.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabet Sjödin
Tel: 0612-804 58
elisabet.sjodin@kramfors.se