Förskolor

I Kramfors kommun finns det 21 kommunala förskolor.  Alla våra förskolor presenteras i menyn till vänster. Det finns även en föräldrakooperativ förskola, Järnstagården.

Öppettider

Verksamheterna har öppet efter behov alla vardagar. Man öppnar tidigast 06:00 och stänger senast 18:30. Fyra veckor under sommarens semesterperiod hålls endast någon/några enheter öppna för de barn som har behov av omsorg/tillsyn. I sommar 2021 är det nu veckorna 27-30 5-30 juli

Denna lösning används också vid ytterligare tre dagar under året då personalen erbjuds fortbildning.

Sekretess

För all personal inom våra verksamheter gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Pedagogisk omsorg

I Kramfors finns pedagogisk omsorg i enskild regi form av Tryggheten och Smultrongläntan. Länkar till deras respektive webbplatser hittar du på denna sida, under relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström