Tempus

Tempus

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem.

Tempus gör det enkelt för vårdnadshavare att lämna scheman via dator eller smartphone, dygnet runt. Genom Tempus kan man även skicka meddelanden om barnens frånvaro eller vem som hämtar barnet, då Tempus gör det möjligt för både avdelningens personal och den administrativa enheten att få direkt tillgång till denna information.

När barn kommer till förskolan eller fritids nuddas barnet in av personalen. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir synlig för vårdnadshavare, personal och administration. När det är dags att gå hem nuddas barnet ut på samma sätt.

Introduktion till Tempus Hemma

Tempus Hemma är vårdnadshavarportalen i Tempus. Länk hittar du under relaterade länkar på denna sida. Där har vårdnadshavare möjlighet att bland annat:

  • Lägga schema
  • Se och kontrollera närvaro
  • Frånvaroanmäla
  • Göra inställningar för tempuskontot.

Schemaläggning kan även göras via appar för Android eller iOS efter att ett konto skapats på Tempus Hemma.

Under relaterade dokument hittar du en instruktion om hur du skapar konto, schemalägger och anmäler frånvaro för ditt barn.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Johanna Forslund
Tel: 0612-804 68
johanna.forslund@kramfors.se