Individuell studieplan


Enligt skollagen skall skolan tillsammans med eleven upprätta en individuell studieplan. Studieplanen skall innehålla uppgifter om:

  • vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som tagits bort,
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som är avsedda att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.

    Studieplanen skrivs av eleven tillsammans med målsman och mentor. Studieplanen uppdateras vid elevens utvecklingssamtal. En ny studieplan skrivs om eleven byter program. Den individuella studieplanen kan ses, av eleven och målsman, i skolans webbaserade program Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se