Översiktsbild Sandöskolan

Räddningsgymnasiet Sandö

Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap, där vi profilerar utbildningen mot civil krishantering, brand och räddning. Vi arbetar tvärvetenskapligt i kunskapsområden för att förankra skolarbetet i livet och vår omvärld.

Räddningsgymnasiet förbereder för arbete inom yrken som exempelvis läkare, sjuksköterska, psykolog, brandman, brandingenjör eller polis.

I samarbete med bland andra Folke Bernadotte-akademien, SIDA och MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) skapar vi en förståelse och förberedelse för internationella uppdrag.

Vår skola präglas av öppenhet, generositet, positivt tänkande och samhörighet. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att varje människa är aktivt skapande och har ett naturligt behov av att samverka med andra.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Växel
Tel: 0612-69 20 80

Besöksadress
Sandövägen 3

Postadress
872 64 Sandöverken

info@ragy.se