Minska avfallet

I Sverige och i Kramfors är vi bra på att återvinna, men vi kan alltid bli bättre!
Visste du att plockanalyser av soporna i Kramfors visar på att det typiska hushållet i vår kommun slänger nästan 35 procent tidnings- och förpackningsmaterial direkt i soptunnan? Det är material som ska sorteras ut och återvinnas till nya produkter istället för att brännas i ett kraftvärmeverk tillsammans med övriga hushållssopor.

Minska avfallsmängderna i hemmet

Det finns flera sätt att minska mängden avfall i soptunnan där du bor och det handlar om allt från att lappa och laga sina kläder och vara kreativ i köket till att sortera ut förpackningar till materialåtervinning.

För tips om hur du kan minska avfallsmängderna på olika platser i hemmet såväl som i avfallskedjan kan du klicka dig vidare i undermenyerna.

Har du frågor om källsortering, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling? Läs mer på sidan för Sortering och återvinning i menyn för Relaterade länkar.

Avfallstrappans 5 steg, från botten till toppen: Deponi, energiåtervinning, materialåtervinning, återbruk, minska avfallet.

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur vi ska ta hand om vårt avfall och hur varje steg uppåt i trappan innebär en vinst för miljön. Dess uppbyggnad grundar sig på ett EU-direktiv och är antaget i den svenska miljöbalken. Längst ner i trappan finner vi Deponi, en anhalt där varken material eller energi kan tas till vara och där alla resurser som krävts för att tillverka produkten därmed går förlorade. Längst upp finner vi Minska avfall, vilket vi gör genom att handla smart och minimera utvinningen av olika resurser för att producera nya produkter. Det är det översta steget i trappan vi strävar efter att nå.

När avfallsmängderna minskar så behöver vi inte använda lika mycket material och energi från vår planet för att skapa nya produkter och vi behöver inte heller använda lika mycket bränsle och andra resurser för att hantera avfallet. Här i Kramfors kommun innebär det dessutom att du som fastighetsägare får en billigare renhållningsfaktura då avgiften för sophämtning till viss del är viktbaserad.

Avfallstrappans olika steg

Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin
Deponera betyder att slänga avfallet och gräva ner det på en soptipp (deponi). Det är det sämsta alternativet då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller material ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

 • Går avfallet inte att återanvända, återvinna eller utvinna energi ifrån så ska det deponeras på särskilt avfallsupplag så länge det inte är farligt för miljön.

Det du måste kasta blir el och värme
Det första steget uppåt gör vi när vi istället för att deponera avfall kan utvinna energi ur det, då förvandlas avfallet till en resurs. I ett kraftverk förbränns avfallet och omvandlar energin som det innehåller till nya resurser i form av el och värme.

 • Hushållsavfall som sorteras som brännbart omvandlas till el och värme.
 • Brännbart avfall som är för stort för sopkärlet hemma tas till återvinningscentralen och förbränns sedan och bildar el och värme.

Det du återvinner behöver inte utvinnas
Är det möjligt att återvinna material ur avfallet så ska detta göras, om produkten inte kan återanvändas i ursprungligt skick.

 • Förpackningar som sorteras och burkar som pantas för att omvandlas till nya produkter.
 • El-avfall, grovsopor och farligt avfall materialåtervinns i så stor utsträckning som möjligt efter att du lämnat dem på återvinningscentralen.

Det som är skräp för någon är ett fynd för en annan
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem. Du kan också lämna dem till vår station för återbruk på Högbergets återvinningscentral.

 • Handla på begagnatmarknaden.
 • Inför en dag i veckan då du lagar mat av det du rensar ur kylskåpet.
 • Sy om, lappa och laga, -var kreativ med dina gamla kläder!
 • Hitta nya användningsområden för saker du annars skulle slängt.

Det du inte behöver skaffa behöver du inte slänga
Helst av allt ska vi skapa så lite avfall som möjligt. Genom att köpa färre saker, att reparera och handla saker begagnat och genom att producera produkter i resurssnåla processer kan mängden avfall minskas i alla led. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

 • Köp bara det du verkligen behöver.
 • Satsa på produkter av bra kvalitet som håller länge.
 • Ge bort upplevelser istället för prylar i present.
 • Köp refill när det är möjligt.
 • Låna böcker, filmer, spel och tidningar på bibliotek.
 • Planera matinköp så du inte behöver slänga mat som blivit för gammal.
 • Dela saker med dina grannar.
 • Låna och hyr saker du inte behöver använda ofta.
 • Tänk på att du kan hyra och låna saker istället för att köpa, fundera på om du verkligen behöver den där prylen? Kan det finnas ett alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00