Minska avfallet

I Sverige och i Kramfors är vi bra på att återvinna, men vi kan alltid bli bättre!
Visste du att plockanalyser av soporna i Kramfors visar på att det typiska hushållet i vår kommun slänger nästan 35 procent tidnings- och förpackningsmaterial direkt i soptunnan? Det är material som ska sorteras ut och återvinnas till nya produkter istället för att brännas i ett kraftvärmeverk tillsammans med övriga hushållssopor.

Minska avfallsmängderna i hemmet

Det finns flera sätt att minska mängden avfall i soptunnan där du bor och det handlar om allt från att lappa och laga sina kläder och vara kreativ i köket till att sortera ut förpackningar till materialåtervinning.

För tips om hur du kan minska avfallsmängderna på olika platser i hemmet såväl som i avfallskedjan kan du klicka dig vidare i undermenyerna.

Har du frågor om källsortering, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling? Läs mer på sidan för Sortering och återvinning i menyn för Relaterade länkar.

Avfallstrappans 5 steg, från botten till toppen: Deponi, energiåtervinning, materialåtervinning, återbruk, minska avfallet.

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur vi ska ta hand om vårt avfall och hur varje steg uppåt i trappan innebär en vinst för miljön. Dess uppbyggnad grundar sig på ett EU-direktiv och är antaget i den svenska miljöbalken. Längst ner i trappan finner vi Deponi, en anhalt där varken material eller energi kan tas till vara och där alla resurser som krävts för att tillverka produkten därmed går förlorade. Längst upp finner vi Minska avfall, vilket vi gör genom att handla smart och minimera utvinningen av olika resurser för att producera nya produkter. Det är det översta steget i trappan vi strävar efter att nå.

När avfallsmängderna minskar så behöver vi inte använda lika mycket material och energi från vår planet för att skapa nya produkter och vi behöver inte heller använda lika mycket bränsle och andra resurser för att hantera avfallet. Här i Kramfors kommun innebär det dessutom att du som fastighetsägare får en billigare renhållningsfaktura då avgiften för sophämtning till viss del är viktbaserad.

Avfallstrappans olika steg

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00