Avfall från verksamhet

Som företagare kan du välja hur du vill bli av med ditt avfall och du kan själv frakta en hel del avfall till återvinning. För brännbart avfall och matavfall som motsvarar hushållens avfall, är du skyldig att ha ett hämtningsabonnemang hos kommunen. För hämtning av andra fraktioner kan du även anlita något av de transportföretag som finns verksamma inom kommunen.

Hur du än väljer att hantera ditt avfall se till att följa de bestämmelser som finns för att undvika onödiga kostnader, minska miljöpåverkan och minimera hälsoriskerna.

Kom alltid ihåg att eftersträva avfallshierarkin enligt avfallstrappan:

Avfallsminimering
Återanvändning
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Deponering

Högbergets avfallsanläggning

Högbergets avfallsanläggning tar emot industri- och byggavfall mot avgift. Skulle det visa sig att lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag, när det kommer till Högbergets avfallsanläggning tillkommer en sorterings- och behandlingsavgift.

Högbergets återvinningscentral

På Högberget finns också kommunens återvinningscentral för privatpersoner och företag. Läs mer om Högbergets återvinningscentral samt de avfallsslag som ska lämnas dit i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från andra verksamheter, exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall samt städ- och toalettavfall, ska lämnas till renhållningen i kommunen. Avfallet skall vara avskilt från annat avfall för att inte orsaka smittspridning. Därför skall alla företag ha ett hushållsabonnemang. Renhållningstaxan finner du under menyn för Relaterade dokument på denna sida.


Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00