Olika förpackningar liggandes sorterade i lådor under en köksbänk.

Sortering och återvinning

När du sorterar ditt avfall för återvinning så gör du en tjänst både för din egen plånbok och för miljön. Den viktbaserade renhållningstaxan i Kramfors gör att du som fastighetsägare inte behöver betala lika mycket för din sophämtning om du har sorterat bra. När material återvinns betyder det dessutom att vi inte behöver utvinna nya rmaterial från jorden i samma utsträckning, vilket är bra ur miljösynpunkt.
Att sortera sitt avfall behöver inte heller vara svårt, på de här sidorna hjälper vi dig så det blir lätt att göra rätt.

Källsortering

Att källsortera betyder att avfallet sorteras vid källan där det uppstått. En liter mjölk förvandlas i hemmet till avfall när mjölken druckits upp och bara förpackningen är kvar, och ett bilbatteri blir till avfall i ditt hem när det laddat ur för sista gången. Dessa saker är på ditt ansvar att sortera så återvinning av materialen möjliggörs.
På Högbergets återvinningscentral kan du lämna grovsopor till återvinning och förpackningar och tidningar kan lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Du hittar information om dessa platser bland Relaterade länkar på denna sida.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenten som sätter varan på marknaden också ansvarar för att den samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. I Kramfors finns 17 återvinningsstationer utplacerade där du kan lämna förpackningar och tidningar till materialåtervinning. Sedan 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för insamlingen av förpackningar och är således ansvarig för kommunens återivnningsstationer. Mer tips och information om sortering av dessa avfallsslag finner du i menyn.

Producentansvaret omfattar förutom förpackningar även batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel och radioaktiva produkter. Var du kan lämna dessa produkter kan du läsa mer om under menyn för avfall från hushåll och verksamheter.

Sorteringsguiden

Blir du osäker på hur något avfall ska sorteras så kan du använda Sorteringsguiden som du finner i menyn, där får du svar på hur du ska hantera avfallet.

Vad händer vid återvinning?

Är du nyfiken på hur återvinning av olika produkter går till? Klicka dig vidare till sidan för Materialåtervinning i menyn så kan du se hur det går till att återvinna allt från en yoghurtburk till ett kylskåp eller ett lysrör.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi tar vi till vara på resurserna genom att återanvända, materialåtervinna eller energiåtervinna.

Se filmen nedan för att få en helhetssyn på hur avfall kan omhändertas och bidra till en cirkulär ekonomi.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00