Installera solceller

Solen är en effektiv och förnybar energikälla. Funderar du på hur mycket solenergi du kan producera på din fastighet?

Som första län i Sverige har Västernorrland lanserat en solkarta som täcker alla fastigheter större än 15 kvadratmeter. I solkartan kan du se:

  • Hur mycket solstrålar din fastighet tar emot.
  • Vilka delar av huset som lämpar sig bäst för att montera solceller på.
  • Hur mycket el du kan producera under ett år.

Mer information om hur du använder solkartan hittar du på sidan "Solkartan", samt i informationsfilmen nedan.

Sök stöd

Privatpersoner kan få grönt skatteavdrag på ca 15 % av solcellsinstallationens kostnad.

Både privatpersoner, företag och organisationer kan även få en skattereduktion på 60 öre/kWh solel som de säljer till elnätet.

Aktuell information om dessa stöd finns på Energimyndighetens hemsida. Se "relaterade länkar" på denna sida.

Bygglov?

Solceller behöver varken bygglov eller anmälan om följande uppfylls:

  • Solcellsanläggningen monteras på marken.
  • Solcellerna monteras utanpå befintligt tak- eller fasadmaterial.
  • Solcellerna följer takets taklutning eller lodrätt på fasaden.
  • Byggnaden eller bebyggelseområdet är inte särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.

Om någon eller flera av ovanstående punkter inte uppfylls kan bygglov behövas. Exempelvis om det är en fasadintegrerade solenergianläggning som påverkar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Läs mer om förberedelser, vilka ritningar med mera som behövs under Bygga om och ändra.

Bygganmälan behövs endast om solcellsinstallationen avsevärt påverkar byggnadens brandskydd eller berör byggnadens bärande delar.

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna! Kontakta i så fall kommunens klimat- och energirådgivare Benny Wälitalo. Se kontaktuppgifter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Kontaktperson
Benny Wälitalo
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0612-803 54
Mobil: 070-246 48 09
benny.walitalo@solleftea.se

Besökstider:
Onsdag & torsdag 8.30–16.00. Besök behöver bokas i förväg.