Brygga i dimma

Brygga, småbåtshamn eller kaj

Att kolla innan du bygger

Innan du bygger finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

Behövs bygglov?

Brygga

Mindre bryggor för bad eller med enstaka båtplatser behöver inte bygglov. Det gäller om att det inte behövs omfattade anordnings- och markarbeten eller om bryggan ger stor omgivningspåverkan, för då behövs det bygglov.

Inom detaljplan får bryggor byggas i områden som är utmärkta som hamn eller småbåtshamn eller motsvarande i detaljplanen.

Utanför detaljplan krävs strandskyddsdispens för att bygga en ny brygga eller ändra storlek eller konstruktion.

Småbåtshamn eller kaj

En hamn för fritidsbåtar eller kaj behöver bygglov. Det är när det är flera båtplatser som det räknas det som småbåtshamn.

Ofta behövs också andra tillstånd så som strandskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet Länk till annan webbplats. från Länsstyrelsen.

Pir

Vill du bygga en pir inom ett område med detaljplan krävs marklov, läs mer under Ändra marken. Utanför område med detaljplan behöver du söka tillstånd för vattenverksamhet Länk till annan webbplats. från Länsstyrelsen Västernorrland.

Din ansökan

Ska du söka strandskyddsdispens för bryggan så läs mer under Strandskydd.
De handlingar som behövs vid bygglovsansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
  • Situationsplan
  • Planritning
  • Fasadritningar (ritningar från sidan)
  • Kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid.När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein