Bygga bostadshus eller fritidshus

Ska du bygga ett nytt hus behöver du bygglov. Det gäller för både bostadshus för året runt boende och fritidshus. En stuga eller sommarhus räknas som fritidshus som om det är för tillfällig vistelse mindre än 4 månader per år.

Innan du ansöker om bygglov

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Tillgänglighet

Ett nytt bostadshus ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Fritidshus för tillfällig vistelse behöver inte vara det, även om det kan vara praktiskt att tänka så även då.

Din ansökan

De handlingar som alltid behövs vid ansökan är

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan eller nybyggnadskarta (inom detaljplan och i känsliga lägen)
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Anmälan om kontrollansvarig.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Tekniskt samråd

Efter du fått bygglov kommer du behöva lämna in handlingar till det tekniska samrådet innan du får börja bygga. Du får veta i kallelsen exakt vad du behöver lämna in då det kan variera beroende på projekt. Handlingar som ofta behövs är:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar på takstolar
 • Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund.
 • Ventilationsritning
 • VVS-ritning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Beräkning specifik energianvändning (behövs inte för fritidshus)
 • Färdigställandeskydd (behövs inte för fritidshus eller om du bygger i egen regi)

Avgift

När du ansöker om att bygga ett bostadshus eller fritidshus byggs tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein