Uteplats omgiven av ett plank

Uteplats

Uteplats är en yta som har gjort i ordning för att vara på, ofta med bord och stolar. Den kan vara placerad på gräs eller att marken täcks av till exempel stenplattor eller ett trädäck. Ibland kan det finnas ett plank på en eller flera sidor för göra det till en skyddad uteplats.

Bygglov eller anmälan?

Det behövs inte bygglov eller anmälan för att lägga plattor på marken eller bygga ett trädäck som är lägre än 1,2 meter. Är den uppbyggd högre räknas det som en altan. Läs mer på sidan Altan.

Vid ditt bostadshus får du utan bygglov eller anmälan bygga mur eller plank kring en uteplats för att göra den skyddad om följande krav uppfylls:

  • Planket/muren får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Planket/muren ska vara inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Syftet ska vara att anordna en skyddad uteplats.
  • Planket/muren ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om grannar inte medger närmare placering. Är gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan inte grannen lämna medgivande och bygglov krävs.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du vill bygga en mur eller plank längre ut så läs om vad som gäller för det. Läs om Mur, plank, staket.

Tänk på innan du bygger

Innan du bygger finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

  • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
  • Vad är lämpligt att bygga? Det som byggs ska anpassas till omgivningen och husets arkitektur.

Rådgivning

Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna! Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se