Tillbyggnad av uterum på villa

Tillbyggnad

Tillbyggnad räknas det som när du bygger så att huset blir större. Det kan vara en mindre tillbyggnad som en altan, uterum eller ett mindre rum. Eller större i flera våningar och flera rum.

Kolla upp innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
 • Vad är lämpligt att bygga? Tillbyggnaden ska anpassas till omgivningen och husets arkitektur.
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt? Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Uppfylls tillgänglighetskraven för tillbyggnaden om det är ett bostadshus? När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur ska du utforma och placera tillbyggnaden för att begränsa risken för brandspridning till andra brandceller?
 • Anlita en kontrollansvarig om det är en stor tillbyggnad eller har våtrum. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Behövs bygglov?

Om du vill bygga till ditt hus behövs det oftast bygglov men det finns vissa undantag för dig som har en villa eller annat bostadshus eller fritidshus. Det är olika regler för olika områden så välj det som gäller för dig för att läsa mer.

Din ansökan

Lämna in följande vid anmälan om attefallstillbyggnad eller ansökan om bygglov:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritningar på takstolar
 • Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund.
 • Energiberäkning (för bostadshus om den tillbyggda delen ska värmas upp över 10 grader)
 • Foto på huset där det ska byggas till.
 • Förslag på kontrollplan och ev. anmälan om kontrollansvarig

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Blanketter, exempel ritningar och kontrollplaner hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov eller 4 veckor att ge startbesked vid anmälan. Är tillbyggnaden stor eller komplicerad exempelvis med ett badrum kommer du behöva en kontrollansvarig och även ha ett tekniskt samråd innan du får startbesked att börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se