Altan

En altan, terrass, bro eller veranda är oftast byggd i anslutning till bostadshuset och kan utformas på olika sätt. Det vi kallar altan är uppbyggd från marken men inte inglasad utan öppen. Om det du ska bygga består av plattor eller trädäck på marken så se sidan Uteplats. Om den har tak, räknas det som skärmtak se fliken skärmtak eller om det är en förlängning av existerande tak se tillbyggnad.

Kolla upp innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs mer under Strandskydd.
 • Vad är lämpligt att bygga? Altanen ska anpassas till omgivningen och husets arkitektur.
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Uppfylls tillgänglighetskraven för tillbyggnaden om det är ett bostadshus? När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.
 • Hur ska du bygga för att uppfylla kraven på barnsäkerhet? Beroende på hur hög altanen är finns det krav på hur räcket ska se ut och hur högt det ska vara för att barn inte ska kunna trilla och skada sig eller fastna.
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Bygglov eller anmälan?

Det kan behövas bygglov. Men det finns undantag för antalet som uppfyller vissa krav. Om din planerade altanen uppfyller alla följande punkter så behövs inte bygglov eller anmälan.

 • Altanen ska inte påverka byggnadens yttre utseende mycket.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter. Om den är omgiven av staket som går att se igenom mäts det till golvet, är det ett tätt plank runt altanen mäts det till ovankanten på räcket.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller har grannens medgivande att placeras närmare. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan ingen ge sitt medgivande och det behövs bygglov.
 • Inte byggs på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det innebär att en altan behöver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Din ansökan

Lämna in följande vid ansökan om bygglov:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning och teknisk beskrivning
 • Foto på huset där det ska byggas till
 • Förslag på kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs kräva in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss tilldelas du en handläggare som granskar dina handlingar. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering, det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du bygger till tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se