Algblomning

Algblomning uppstår då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten och i sjöar såväl i Sverige som utomlands.

Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där. Algblomning kan uppstå under hela året men vanligast är sommartid och höst.

Orsaken till algblomning är att näringsrikt vatten kommer i kontakt med solljus och då kan algerna växa till snabbt. Näringen kan komma från mänskliga aktiviteter eller från naturligt näringsrika vatten.

Olika färg och utseende
Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Blågrönalgblomningar i havet ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art.

När du badar
Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten. Det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem. Små barn bör inte bada då de lätt kan få i sig vatten vid bad.

Symptom
De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får något av dessa symptom bör du ta kontakt med läkare.

Tamdjur som hundar och boskap bör inte gå nära vattnet. De kan dricka av det och då finns risk för förgiftning. Husdjur som uppvisar symtom bör uppsöka veterinär så fort som möjligt.

Matlagning
Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka till exempel potatis i vatten med algblomning. Vissa alggifter kan ansamlas i musslor som livnär sig på plankton, detta är främst ett problem på västkusten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe