Sevesoanläggningar

Vi har inom Kramfors kommun några anläggningar som arbetar med kemikalier i sådan utsträckning att det skulle kunna drabba människor och miljö hårt om en olycka inträffar.

Anläggningarna omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, vilket innebär att företagen som äger anläggningarna måste förebygga, hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka.

Bakgrund

Lagstiftningens namn kommer från staden Seveso i Italien där en olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Säkerhetsnivån är hög och den som bedriver sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen måste vidta nödvändiga åtgärder samt samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Två olika nivåer

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Seveso. Det finns två gränsnivåer, en högre och en lägre nivå. Anläggningar som omfattas av den högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerthetsarbetet mer detaljerat.

Kommunens åtagande

Kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen, som arbetas fram i samråd med verksamheten, ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar.

Uppdaterad: 2020-06-15 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.