Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen är man skyldig att hålla sin tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att man inte kan ha stora mängder med skräp på sin tomt. Det kan också innebära att träd och häckar måste trimmas. Har man avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Även byggnaderna på tomten måste hållas i ett vårdat skick, oavsett om någon bor på fastigheten eller inte. Finns fastigheten inom tätbebyggt område kan det ställas högre krav än om den ligger på landsbygden.

Skrotbilar på tomten

Förvarar man många fordon, eller har fordon i dåligt skick på sin tomt, kan man bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten kan se ovårdad ut, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska med mera.

Har man äldre fordon som kan läcka kemikalier måste man se till att förhindra det. Släpper man ut kemikalier i miljön riskerar man dessutom att bli anmäld och dömd för miljöbrott.

Lämna bilen till en auktoriserad firma. I Kramfors finns Ådalens bildemontering och Albin & Herberts bildemontering.

Vill du lämna klagomål?

Om du tycker att en tomt är ovårdad och därmed en störning för omgivningen, kan du vända dig till miljö och bygg. Du kan lämna klagomål anonymt men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som händer i ärendet. Läs mer om anonyma klagomål via länk under Relaterade länkar.

Om du lämnar ett klagomål vill vi veta så mycket som möjligt: fastighetsbeteckning eller adress, varför du anser att tomten är ovårdad och eventuellt kontaktuppgifter till dig. Helst vill vi att du skickar in bilder för att underlätta för oss.

Vi har väldigt många ärenden som rör ovårdade tomter och dåligt underhåll i kommunen och vi tar itu med klagomålen så fort vi kan. Om klagomålet rör en fastighet med oklara ägarförhållanden, (t.ex. dödsbon, ingår i konkurser eller har ägare som är svåra att få tag på) så kan det ibland vara svårt att hitta någon att ställa krav på.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se