Eget vatten och avlopp

Om du bor i ett hus som inte går att ansluta till kommunens vatten- eller avloppsnät kan du behöva fixa en egen vattenkälla och ett enskilt avlopp för att rena ditt avloppsvatten.

Latrin

Du kan kompostera latrin på din egen fastighet eller köpa latrinkärl och beställa hämtning av kommunen.
Läs mer om latrin och beställ latrinkärl

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se