Kommunalt vatten och avlopp

Tekniska avdelningen står för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten.

Våra mål är att leverera ett gott kommunalt dricksvatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet. Vi ska också bedriva vår verksamhet kostnadseffektivt efter självkostnadsprincipen.

Vatten och avlopps verksamhet är taxefinansierad. Det innebär att kostnader inom verksamheten ska bäras av de som är anslutna till näten.

Dricksvatten klassas som livsmedel och kraven på dess kvalitet och kontroll sätts av Livsmedelsverket enligt föreskrift SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avlopp eller avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från toaletter, disk, tvätt, golvbrunnar med mera. Spillvattnet leds till ett reningsverk, där det renas, innan det släpps ut till ett vattendrag.
Dagvatten är nästintill rent vatten i form av regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna ytor som tas om hand och leds till närmaste vattendrag.

Driftinformation
Registrera mätarställning
Felanmälan, kommunalt vatten eller avlopp
Spola rätt!

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Teknisk avd.chef, Peter Levin
peter.levin@kramfors.se

Statistik

16 st kommunala vattenverk
7 350 st vattenabonnenter
Producerad vattenmängd 2 200 000 m³
39 st vattentryckstegringar
700 km vattenledningar
16 st kommunala avloppsreningsverk
6 070 st avloppsabonnenter
Renad avloppsmängd 4 590 000 m³
121 st avloppspumpstationer
500 km avloppsledningar

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.