Kommunalt vatten och avlopp

Tekniska avdelningen står för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten.

Våra mål är att leverera ett gott kommunalt dricksvatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet. Vi ska också bedriva vår verksamhet kostnadseffektivt efter självkostnadsprincipen.

Vatten och avlopps verksamhet är taxefinansierad. Det innebär att kostnader inom verksamheten ska bäras av de som är anslutna till näten.

Dricksvatten klassas som livsmedel och kraven på dess kvalitet och kontroll sätts av Livsmedelsverket enligt föreskrift SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avlopp eller avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från toaletter, disk, tvätt, golvbrunnar med mera. Spillvattnet leds till ett reningsverk, där det renas, innan det släpps ut till ett vattendrag.
Dagvatten är nästintill rent vatten i form av regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna ytor som tas om hand och leds till närmaste vattendrag.

Kommunen använder en webbaserad varningstjänst för att skicka ut viktig information om händelser, som till exempel vattenavstängningar, till berörda invånare.

Registrera ditt telefonnummer för att få driftinformation


Du kan snabbt och enkelt registrera din avläsningen av vattenmätaren via vår e-tjänst.
Registrera din mätarställning Länk till annan webbplats.

Vattenmätaren i din fastighet ägs av kommunen.
Läs mer om vattenmätare

Om du hittar fel där kommunen har ansvar så kan du felanmäla det till oss. Det är viktig för oss att snabbt får reda på olika fel och brister så att vi kan åtgärda dessa.

Via telefon under kontorstid 8-16

Kom in kundtjänst: 0612-800 00

Tekniska avdelningen: 0612-803 32 Per Gustafsson

Via webbformulär

Felanmälan kan alltid göras via vårt webbformulär, Synpunkter, klagomål och felanmälan.

Vid akuta fel utanför kontorstid

Journummer: 060-10 90 15

Läs mer om hur du felanmäler andra problem

Du kan hjälpa oss genom att tänka på vad du spolar ner i toaletten.

Exempel på produkter som inte ska spolas ner för att dom skapar problem i avloppsreningsverk:

  • Färger och kemikalier, skadar den biologiska processen
  • Bomullstoppar fastnar
  • Bindor/trosskydd bildar anhopningar som måste rensas
  • Mediciner innehåller farliga ämnen
  • Fimpar innehåller kadmium


Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman