Kommunalt vatten och avlopp

Tekniska avdelningen står för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen.

Vårt mål är att leverera ett gott kommunalt dricksvatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet.
Vi ska också bedriva vår verksamhet kostnadseffektivt efter självkostnadsprincipen.

Vatten och avlopps verksamhet är taxefinansierad. Det innebär att kostnader inom verksamheten ska bäras av de som är anslutna till näten.