Om vattnet i din brunn sinar

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Du behöver vara uppmärksam på om något tyder på att vattnet håller på att sina och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång bör du vara sparsam med vattnet innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten finns olika alternativ att gå tillväga. Alla alternativ kan komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område. Kanske kan du få fylla på vattendunkar hos grannen eller dra en slang från grannens brunn.

  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. OBS! Om din borrade brunn ligger nära havet så kan det innebära risk för att du får in saltvatten om du borrar djupare.

  • Köp vatten i butik. Tänk på att vissa mineralvatten inte är lämpliga för små barn.

Att fylla på en grävd brunn med annat vatten är tyvärr inte en hållbar lösning. Vattnet kan lika gärna rinna iväg utan att göra nytta.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Gunilla Nordenmark
Tel: 0612-803 72
gunilla.nordenmark@kramfors.se

Märith Löfgren
Tel: 0612-803 75
marith.lofgren@kramfors.se