Kommunstyrelsens arbetsutskott


Sammanträdesdatum: 2023-05-02

Anslås: 2023-05-04

Kan överklagas till och med: 2023-05-25

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se