Resultat och kvalitet

I Kramfors kommun arbetar vi ständigt med att öka kvaliteten i vår verksamhet.

Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss som kommun. Vi arbetar ständigt med att utveckla kommunens service och våra tjänsters kvalitet.

Det innebär att vi systematiskt och kontinuerligt planerar, genomför och följer upp vår verksamhet samt åtgärdar brister.

Vi följer upp kvaliteten på våra tjänster genom olika typer av undersökningar och genom uppföljning av invånarnas synpunkter. Genom ständig omvärldsbevakning och jämförelser med andra kommuner får vi ytterligare underlag till kommunens utvecklingsarbete.

Rapporter och jämförelser

De rapporter som beskriver våra resultat lägger vi ut på denna webbplats. Du hittar dem via relaterade länkar på denna sida.

Årsredovisningar

I årsredovisningen skriver vi också om resultaten och i budgeten sätter vi upp mål för varje år. Våra årsredovisningar hittar du via relaterade länkar på denna sida. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Erika Sjögren
Tel: 0612-801 16
erika.sjogren@kramfors.se