Arkiv och diarium

Hos kommunen kan du ta del av handlingar av olika slag.

Vad finns i arkivet?

I arkiv finns alla gamla handlingar. Det som finns där ska tas om hand, eller som det heter på arkivspråk  "vårdas och bevaras".

I arkivet finns det mesta från förr. Men även sådant som hör till nutiden. Arkivet är verkligen en del av vårt kulturarv.

I kommunen finns olika typer av arkiv. Ett slutarkiv dit alla nämnder skickar de handlingar som ska bevaras. Sen finns så kallade närarkiv där man oftast hittar handlingar som är lite nyare än de som finns i slutarkivet.

Kommunens arkiv finns på Strandgatan 13-15 i Kramfors.

Vill du söka något bland äldre kommunala handlingar? Ta kontakt med vårt arkiv och boka en tid. Du når arkivet enklast genom att ringa till kundtjänsten, 0612-800 00 eller mejl kommunarkivet@kramfors.se.

Hur håller vi ordning?

Enligt svensk lag måste kommunen registrera allmänna handlingar som kommer till eller skapas hos kommunen. Registret kallas för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som kommunen hanterar. En del handlingar, till exempel ekonomihandlingar, hålls systematiskt ordnade utanför diariet. En kommun kan ha flera diarium och ibland registreras handlingar i andra typer av system, verksamhetsspecifika system.

Vad finns i diariet?

I diariet finns allmänna handlingar som kommit till eller skickats från kommunen. Man brukar säga "inkomna och upprättade handlingar".

Så länge som handlingen inte är färdig (upprättad) är den inte offentlig, det vill säga vem som helst får inte läsa den. Alla ärenden har ett diarienummer så att det ska vara lätt att hitta.

En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Jonas Altin

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Jonas Altin, arkivföreståndare
Christina Brännmark, arkivföreståndare
kommunarkivet@kramfors.se

Registratur och diarium
registrator@kramfors.se