Med anledning av omvärldsläget

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi påverkas också mer och mer av händelser som sker utanför våra gränser.

På den här sidan har vi samlat information om vad du som privatperson kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget.

Källkritik

Var källkritisk och tänk också till över vilken information du själv sprider vidare.

Information om källkritik

Förbered dig på det oväntade

När en kris inträffar behöver samhällets resurser i första hand gå till de som är svaga och extra utsatta - som barn, äldre och sjuka. Är du frisk måste du själv se till att du klarar dina grundbehov av vatten, värme och mat. Planera för att klara dig i minst 72 timmar i ett första steg, gärna för en vecka.
Det viktigaste i en krissituation är att du

  • har dricksvatten, mat och värme
  • kan ta emot viktig information

Hemberedskap

Tips på vad en krislåda behöver innehålla

Filmklipp om beredskap för vatten, mat, värme och kommunikation

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.
Planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap har under de senaste åren återupptagits. Målet är att

  • skydda civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • lämna stöd till Försvarsmakten

Information om totalförsvaret och vilken uppgift Kramfors kommun har

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Information om skyddsrum

Flyktingmottagande

De första flyktingarna från Ukraina har nu anlänt till kommunen och är placerade i Kramfors. På sikt kommer fler flyktingar att anlända eftersom Migrationsverket har upphandlat 270 platser i kommunen. Det är Migrationsverket som ansvarar för kost och boende medan kommunen ansvarar för rättigheten till förskola och skola vilket bildningsförvaltningen nu arbetar med att förbereda. Om barn anländer utan vårdnadshavare har välfärdsförvaltningen uppdraget att säkerställa deras trygghet.

På sidan "Flyktingmottagande - Ukraina" finns information till dig som är kommuninvånare och vill hjälpa till att vägleda de ukrainska flyktingarna. Sidan finns även på ukrainska.

Flyktingmottagande, information på svenska

Прийом біженців, інформація українською мовою

Vill du hjälpa till

Det bästa är att engagera sig i någon redan befintlig hjälporganisation, förening eller samfund, till exempel Svenska kyrkan eller Röda korset. Många vill hjälpa till just nu men kommunen har inte möjlighet att ta emot och förmedla gåvor. Vill du skänka pengar, kläder, möbler eller annat, kontakta etablerade hjälporganisationer, se länkar längst ner.

Information om vård i Västernorrland

Informationen riktar sig till personer som söker tillfälligt uppehållstillstånd eller asyl i Sverige. Informationen finns på engelska, ryska, ukrainska och svenska.

Information about health care in Västernorrland_English Pdf, 97.4 kB.

Information about health care in Västernorrland_Russian Pdf, 103.9 kB.

Information about health care in Västernorrland_Ukrainia Pdf, 104.5 kB.

Information om vård i Västernorrland_Svenska Pdf, 95.5 kB.

Informationskanaler

Vid krissituationer använder kommunen sig av flera olika informationskanaler, bland annat kramfors.se och kommunens officiella FB-sida. Genom att lyssna på lokalradion P4 kan du också få information. I vissa situationer även SVT, Mitt-Nytt, TV4 Mitt – som också finns på webben.

Viktiga telefonnummer och informationskanaler

Viktigt meddelande till allmänheten

Om det finns behov att varna allmänheten kan varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sändas. Du kan också nås av VMA på flera andra sätt, till exempel genom sms eller appen SOS Alarm, läs mer:

Information om VMA

Risker i vår kommun

Kommunen har analyserat risker som finns inom kommunens geografiska område och planerat för att kunna hantera dessa. Det finns både en övergripande risk- och sårbarhetsanalys och ett antal fördjupade analyser till exempel elavbrott, vattenavbrott samt översvämningar.

Information om risker i vår kommun och hur vi hanterar dem

Om elförsörjningen brister - Styrel

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en sådan situation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.
Styrel är en planering för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötslig kortvarig elbrist. Genom Styrel blir det möjligt att välja ut vilka som ska kopplas bort i elnätet. Därmed säkrar man att samhällsviktiga verksamheter får den el de behöver.

Information om kommunens planering vid en eventuell elbrist

Krisberedskap

Det finns ett styrdokument för krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar i Kramfors kommun som kommunfullmäktige har beslutat om. Dokumentet beskriver inriktningen för arbetet med dessa frågor i vår kommun.

Information om kommunens krisberedskap

Krisledning

I kommunen finns en krisledningsorganisation som kan starta vid olika typer av samhällsstörningar och det finns en krisledningsplan med bilagor och stöddokument.

Krisledningsgruppens huvuduppgifter är att:

  • samverka (både internt och externt) för att besluta om inriktning och
    samordning av åtgärder
  • hålla varandra informerade om aktuellt läge

Information om kommunens krisledning

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar för ett säkrare samhälle och uppdraget omfattar allt från vardagens olyckor till katastrofer och krig.

Information om Räddningstjänstens arbete

Viktiga länkar till myndigheter

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Säkerhetsläget i Östersjön - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

UD avråder från alla resor till Ryssland - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats.

Information från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina - Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Viktiga länkar till hjälporganisationer

UNHCR Sverige Länk till annan webbplats.

Läkare Utan Gränser Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

Röda Korset Länk till annan webbplats.

Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats.
Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se