Samordningsförbundet Kramfors

Samordningsförbundet Kramfors, är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Kramfors kommun som medlemmar.

Samordningsförbundet Kramfors bildades i december 2004 som ett av de fyra första i Sverige.

Syfte och målgrupp för insatserna

De samverkansinsatser som samordningsförbundet Kramfors finansierar ska rikta sig till medborgare i Kramfors kommuns geografiska område som är i förvärvsaktiv ålder (16 – 64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning.

Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. De verksamheter och insatser som förbundet finansierar kompletterar förbundsmedlemmarnas ordinarie verksamhet, på individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Förbundet ska följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna.
Prioriterad målgrupp för förbundet i Kramfors är ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år, som varken arbetar eller studerar.

Samordningsförbundet har enligt § 6 förbundsordningen till uppgift att:

  • Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • Stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • Finansiera insatser för enskilda som ligger inom parternas samlade ansvarsområde för rehabilitering i syfte att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete
  • Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
  • Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
  • Upprätta budget och årsredovisning

Här kan du läsa mer om Samordningsförbundet i Kramfors. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Jerker Byström, Samordningsförbundet
Tel: 072-545 69 28
jerker.bystrom@kramfors.se