Högbonden

Kramfors utvecklar

Här kan du läsa om några av de utvecklingsarbeten och projekt som vi genomför. Genom att trycka på + öppnar du textrutan, du stänger den när du väljer -.

Bakgrund

Kramfors kommun har för avsikt att bryta en negativ trend genom att satsa på att stimulera etablering av fler jobb inom privat sektor. Det arbetet sker bland annat genom satsning på några branschområden. Först ut är utbildning och dataspel. Inom bägge dessa områden har kommunen unika förutsättningar som ger möjligheter att skapa tillväxt.

Dataspelsatsningen har arbetsnamnet High Coast Game Lab där målet är att inom 5 år ha 200 jobb och lika många utbildningsplatser inom branschen. För att säkra effektiv etablering av High Coast Game Lab har kommunen valt att delta i projektet Qvarken Game Lab tillsammans med aktörer i Jakobstad, Vasa och Skellefteå. Syftet med deltagandet är att stärka den lokala satsningen genom ett gemensamt lärande och tillgång till erfarenheter från liknande satsningar.

Syfte

Projektet Qvarken Game Lab har som syfte att skapa ett kompetenscentrum för spelindustrin i regionen. För Kramfors del kommer fokus att ligga på att etablera fler utbildningar, utveckla strukturer för spelinnovation samt undersöka förutsättningar för en spelinkubator med Nordiskt intag.

Projekttid

2021-06-01 till 2022-06-30

Budget

ca 500 000 kr för Kramfors Kommuns del i projektet. Total budget ca 3 400 000 kr.

Foto: Kjell Ljungström

För att utveckla utbudet i Höga Kusten och utvecklas till en stark året runt-destination behöver området i stil med Åre och andra destinationer utveckla vinterturismen och förlänga sommarsäsongen till att omfatta även vår och höst.

Med sitt fördelaktiga läge och utbud har Skuleberget möjlighet att bli en stark motor för Höga Kustens besöksnäring. Med hjälp av ny infrastruktur, till exempel linbana, och inspirerande marknadsföring kan Skuleberget bli en friluftsdestination med möten, aktiviteter och boende året runt.

  • Projektet omfattar cirka 38 miljoner kronor. Finansieras av Kramfors kommun med 10 miljoner kronor, Docksta BTK 2 miljoner kronor, egen tid Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling. Övrig finansiering kommer från från Region Västernorrland och EU:s strukturfonder.
  • I projektet ingår byggnation av infrastruktur som stolslift, downhillbana, ställplatser samt paketering och marknadsföring av Skuleberget som destination med alla aktörer i området.

  • Pågår 1 jan 2020-31 mars 2022.

  • Kommunen blir ägare av anläggningen. Drift ska upphandlas.

  • Projektet ska skapa 20 nya jobb och kringomsättning på 20 miljoner kronor.

Läs mer om Skulebergets - en friluftsdestination


INKULT - inkluderande kulturmiljöer är ett projekt finansierat av forskningsrådet Vinnova. I projektet ingår förutom Kramfors kommun de två organisationerna KMV forum och Living Cities.

Kulturmiljön finns överallt omkring oss, varav några platser är mer uppmärksammade än andra. Många besöker kulturmiljöer på fritiden, inte minst på semestern. Det kan ske som ett fikastopp vid ett forngravfält intill landsvägen, eller som en promenad genom en gammal industribebyggelse från tidigt 1900-tal. Platserna berättar om förr.

För alla sker inte besöken med samma lätthet. Det finns personliga hinder i form av funktionsvariationer som försvårar besöken på olika sätt, inte minst att ta sig dit och att förstå det förmedlade budskapet på en viss plats. Vi vill ändra på detta, eftersom alla har rätt att ta del av dessa värden och upplevelser.

Läs mer om INKULT

 

Regeringen införde 2018 ett stöd som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Kramfors är en av 30 kommuner i landet som fått möjlighet att söka medel för att jobba med de här utmaningarna. Det kan göras på en mängd olika sätt.

Projekt Framtid Kramfors fokuserar på:

  • Tidiga och öppna insatser för barn och unga
  • Insatser för att tillgängliggöra och motivera till studier
  • Insatser för ökad social trygghet
  • Insatser för att möjliggöra sysselsättning och inkludering samt
  • Insatser för att stärka demokratin och det civila samhället

Läs mer om Framtid Kramfors

 

Tillsammans med Umeå universitet och Lugnviks IF driver vi projektet Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet. Målsättningen för projektet är ökad inflyttning, hållbart boende och attraktivare livsmiljöer på landsbygden. Projektet ska ta tillvara på trender och beteenden som förstärkts i samband med pandemin.

Finansiering från Vinnova

Projektet är en del av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets utlysning "Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin". Vårt arbete tar fasta på intresset för att bo och verka på landsbygden, en trend som ökat i och med pandemin.

Läs mer om Att återvinna ett hem

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.