Högbonden

Kramfors utvecklar

Här kan du läsa om några av de utvecklingsarbeten och projekt som vi genomför. Genom att trycka på + öppnar du textrutan, du stänger den när du väljer -.

Regeringen införde 2018 ett stöd som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Kramfors är en av 30 kommuner i landet som fått möjlighet att söka medel för att jobba med de här utmaningarna. Det kan göras på en mängd olika sätt.

Projekt Framtid Kramfors fokuserar på:

  • Tidiga och öppna insatser för barn och unga
  • Insatser för att tillgängliggöra och motivera till studier
  • Insatser för ökad social trygghet
  • Insatser för att möjliggöra sysselsättning och inkludering samt
  • Insatser för att stärka demokratin och det civila samhället

Läs mer om Framtid Kramfors

 

Tillsammans med Umeå universitet och Lugnviks IF driver vi projektet Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet. Målsättningen för projektet är ökad inflyttning, hållbart boende och attraktivare livsmiljöer på landsbygden. Projektet ska ta tillvara på trender och beteenden som förstärkts i samband med pandemin.

Finansiering från Vinnova

Projektet är en del av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets utlysning "Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin". Vårt arbete tar fasta på intresset för att bo och verka på landsbygden, en trend som ökat i och med pandemin.

Läs mer om Att återvinna ett hem

En attraktiv livsmiljö i kombination med ett gott företagsklimat gör att fler företag växer och att människor flyttar hit, vilket inte bara gynnar den enskilda kommunen utan arbetsmarknadsregionen som helhet. Idag väljer allt fler sin plats att bo på baserat på hela "livspaketet": tillgång till service, fritidsaktiviteter, natur, osv.

Höga Kusten-kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik ska därför ta fram ett gemensamt strategiskt arbetssätt och kommunikation för att attrahera kompetens till Höga Kusten. Genom att arbeta tillsammans tar man vara både på kommunernas enskilda styrkor och attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke.

Målsättningen är att samarbetet mellan kommunerna och en gemensam kommunikation på sikt ska leda till ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt för både näringsliv och boende i Höga Kusten.

Om projektet

Projektperiod: 1 april 2022 till 31 oktober 2023
Budget: 2 761 795 kronor
Huvudaktiviteter: Analys och omvärldsbevakning, digital plattform, extern kommunikation och samverkan
Kontaktperson: Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef i Kramfors kommun.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och de fyra Höga Kusten-kommunerna, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Läs mer om -Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se