• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages
Vår målkedja 2018

Styrning och ledning 

Hur styrs en kommun? 

En stor del av kommunens arbete styrs av statliga regelverk, exempelvis skollagen och sociallagsstiftningen.

En annan del av kommunens styrning utgår från de mål och dokument som kommunens förtroendevalda beslutar om. I grunden för styrningen finns kommunallagen.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen står det att "kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer." En god ekonomisk hushållning innebär inte bara att ekonomin går ihop, det vill säga att kommunen håller sin budget. Det innebär också att pengarna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Styrmodell

För att se till att kommunen gör rätt saker, styrs verksamheten genom en styrmodell. Ovan syns byggstenarna som ingår i kommunens styrmodell.

Visionen är det mest övergripande nivån i styrmodellen. Visionen är en önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.

Viljeinriktning för mandatperioden anger vilka områden som politikerna anser vara extra viktiga under den gällande mandatperioden.

Kommunövergripande mål fastställer kommunfullmäktige årligen. Det sker i samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget. Målen kan ändras om kommunfullmäktige ser anledning att korrigera dem.

Nämndernas mål i verksamhetsplaner bestäms av varje nämnd på hösten. Nämndernas mål ska baseras på de kommunövergripande målen. Nämndens mål skrivs in i nämndens verksamhetsplan som gäller för ett år.

Utifrån nämndens mål genomförs aktiviteter på alla nämnder. Aktiviteterna ska leda till att nämndens mål nås.

Läs mer om styrning och ledning

Styrningen uttalas i en mängd olika dokument som du hittar på sidan styrdokument, se länk under relaterade länkar på denna sida. 

Uppdaterad: 2018-08-28 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabet Jonsson, utredare Ekonomienheten
Tel: 0612-801 16
elisabet.jonsson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.