Politik och demokrati

Så styrs Kramfors

Kramfors kommun styrs av politiker som valts av medborgarna i kommunen. Val sker var fjärde år till kommunfullmäktige som fattar de viktigaste besluten. Medborgarna har stora möjligheter att påverka hur de vill att kommunen ska styras eftersom politikerna i kommunfullmäktige är direktvalda.

Medborgarna

Medborgarna väljer politikerna till kommunfullmäktige samtidigt som de röstar i riksdagsvalet vart fjärde år.

För att rösta måste man ha fyllt 18 år senast på valdagen och antingen vara svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och ha varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar eller medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Den som får rösta i kommunalval kan också väljas till politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Kramfors kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i Kramfors och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder kallas ledamöter. Kommunfullmäktige väljer vilka som ska vara ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och har ansvarar för kommunens ekonomi.

Nämnder

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka som ska vara ledamöter i dem. Nämnderna ansvarar för egna områden, exempelvis, bildningsnämnden har ansvar för skolor och förskolor och välfärdsnämnden har ansvar för socialtjänst och äldreomsorg.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilket ansvar nämnderna ska ha. Nämnderna förbereder beslut som ska fattas av kommunfullmäktige och fattar själva beslut i mindre betydelsefulla frågor.

Vill du veta när kommunfullmäktige och de olika nämnderna sammanträder, se länk under rubriken relaterade länkar på denna sida.

Förvaltningarna

Förvaltningarna består av tjänstepersoner, det vill säga anställda personer. De har ansvaret för att verkställa de beslut som politikerna fattar.

Det finns en förvaltning knuten till alla stora nämnder. Bildningsnämnden, till exempel, ger sina beslut till bildningsförvaltningen som sedan verkställer besluten och välfärdsnämnden likaså till välfärdsförvaltningen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se