Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste nyhetsuppdatering 1 december.

Skärpta allmänna råd

Från och med 16 november 2020 gäller skärpta allmänna råd i Västernorrland för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. Beslutet är fattat av Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västernorrland. De skärpta allmänna råden gäller till 13 december, men kan komma att förlängas.

Läs mer

Påverkan på kommunens verksamheter

De skärpta allmänna råden inverkar på Kramfors kommuns verksamheter.

Läs mer

Föreningsstöd under pandemin
För att stärka upp vårt viktiga föreningsliv har ett tillfälligt ekonomiskt stöd omfattande en miljon kronor inrättats för ideella föreningar att söka under coronapandemin. Ett beslut som fattades igår av kommunstyrelsen.

– Föreningarna är betydelsefulla för kommunens utveckling. Deras drivkraft och engagemang skapar trygghet och gemenskap för många invånare. Jag är glad att vi kan stötta dem i denna tuffa tid, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Stödet är uppdelat i tre ansökningsperioder och kommer att fördelas mellan föreningar som uppfyller kraven.

Stödet går att söka redan nu! Läs mer om krav och hur du ansöker:

https://www.kramfors.se/se--gora/bidrag.htmllänk till annan webbplats


Symptomfria barn med sjuka anhöriga stannar hemma
Från och med tisdag 1 december lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation att symptomfria elever i förskolan och grundskolan som bor tillsammans med en eller flera personer med dokumenterad covid-19 ska stanna hemma.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Syftet med förändringen är att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.


Ådalsskolan inför fjärrundervisning
Från och med måndag 30 november övergår de studieförberedande programmen på Ådalsskolan till fjärrundervisning. En förändring som gäller till den 15 januari, men kan komma att förlängas.

Beslutet har tagits efter det att ett antal elever vid skilda program efter sjukfrånvaro testats positivt för covid-19. Eleverna har inte befunnit sig i skolan under tiden för symptom utan stannat hemma och låtit testa sig.

De program som berörs är det naturvetenskapliga programmet (NA), teknikprogrammet (TE), samhällsprogrammet (SA), estetiska programmet (ES) och vård- och omsorgsprogrammet (VO).


Publiktak - åtta personer
Från och med den 24 november gäller publiktak vid offentliga sammanskomster på åtta personer, såväl sittande som stående.

Restauranger och kaféer undantas från åttapersonersgränsen, eftersom de styrs av ett annat regelverk. Det gäller dock inte om restaurangen anordnar en konsert eller annat som räknas som en offentlig tillställning.

Undantaget är också begravningar, då 20 personer tillåts samlas.


Stark avrådan från besök vid våra boenden
Smittspridningen av covid-19 ökar i landet och i vår kommun. Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta, därför avråder vi starkt från besök på våra boenden.

Avrådan gäller:

 • Särskilt boende för äldre
 • LSS-boenden
 • Särskilt boende enligt socialtjänstlagen - psykiatri (SoL)

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.

Stoppa smittan – avstå besök!


Kommundirektören informerar

Coronapandemin har under lång tid påverkat hela världen. Västernorrland och Kramfors gick i måndags in i en ny fas av pandemin då Folkhälsomyndigheten i samverkan med Regionen gav länet nya skärpta allmänna råd. Detta påverkar inte bara oss som kommunorganisation utan hela vårt område.

I en videorapport berättar kommundirektör Peter Carlstedt förklarar läget och berättar hur det hela påverkar oss.

Du som har behov av text i filmen kan klicka på ikonen för undertexter i videospelaren.

Filmen är inspelad 19 november.

Länets statistik och fakta om covid-19
På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover.

Aktuellt läge i Västernorrlandlänk till annan webbplats (Region Västernorrland)


Krisledningsgrupp möts regelbundet
Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19 . Från och med mitten av juni ingår krisledningsarbetet som en del i det ordinarie ledningsarbetet förutom inom välfärdsförvaltningen som har sin krisledning aktiverad. Om läget förändras kan den centrala krisledningsgruppen snabbt aktiveras igen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.

Official information on the Covid-19 pandemic
krisinformation.selänk till annan webbplats


Written information from Folkhälsomyndigheten

You also find a few broschures under Relaterade dokument.


Films


Af Soomaali — Somaliska

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo.

العربية - Arabiska

هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

فارسى — Persiska

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

ትግርኛ — Tigrinja

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst informationlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.
 • Håll minst en armlängdsavstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
 • Undvik att röra i ansiktet och ögonen.

Stanna hemma när du är sjuk

 • Känner du dig sjuk med symptom på covid-19 ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.

För den som bor med någon som blir sjuk

 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall.
  Det är läkaren som beslutar om har man ska agera, ger så kallade förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet.
  Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Covid-19
Alla invånare i länet med symptom på covid-19 får provtas. Kontakta din hälso- eller vårdcentral. Läs mer på vårdguiden 1177länk till annan webbplats

Sedan 2 juli finns möjlighet för dig med symtom att göra ett självtest för att påvisa eventuell pågående infektion. Mer om egenprovtagninglänk till annan webbplats

Från och med 9 september är det även möjligt att genomföra egenprovtagning på barn från 6 år. Se information på vårdguiden 1177länk till annan webbplats


Provtagning för antikroppar
Från och med 29 oktober kan du som har fyllt 18 år och är folkbokförd i Västernorrland boka en provtagning för antikroppar genom att logga in på 1177.se. Det är viktigt att du som vill provta dig har varit frisk i 14 dagar när provet görs, annars kan provsvaret bli svårt att bedöma.

Mer information finns på 1177.selänk till annan webbplats


Vaccin mot säsongsinfluensa!
På grund av stor efterfrågan på influensavaccin kommer vissa grupper att prioriteras för vaccinering. Region Västernorrland har en prioriteringsordning som gäller vid vaccinbrist där först och främst personer på särskilda boenden och i hemsjukvård ska vaccineras.

Mer information finns på Region Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats


Borttagen rekommendation för äldre
Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är att undvika att människor drabbas av psykisk ohälsa på grund av ensamhet.

Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Källa: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet.

Läs mer på forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Någon att tala med
Känner du oro, är ensam och behöver du någon att tala med? Då har Röda Korset en stödtelefon, 0771-900 800. Du som är över 65 år kan också vända dig till Äldrelinjen 020-222 223. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis.


Kommunens förskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller:

 • Symptomfria barn är välkomna till förskolan. Undantaget är om barnet bor med någon som har covid-19. Då ska barnet också vara hemma.

 • Sjuka barn rekommenderas att vara hemma utan provtagning. Barnet ska då undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

 • Barnet kan komma tillbaka till förskolan
  - när barnet varit symtomfritt i två dygn eller
  - efter sju dagar sedan insjuknandet om det endast har kvarstående milda symptom, till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska havarit feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Var noga med bedömningen av ert barns allmäntillstånd. Barnet behöver orka en hel dag på förskolan.

Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka vädjar vi, trots ovanstående, till ALLA som har möjlighet att hålla sina barn hemma eller minska tiden på förskolan, att göra det.


Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Öppna förskolan
Med anledning av de skärpta allmänna råden ställs Öppna förskolan in fram till den 13 december.


Symptomfria barn med sjuka anhöriga stannar hemma
Från och med tisdag 1 december lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation att symptomfria elever i förskolan och grundskolan som bor tillsammans med en eller flera personer med dokumenterad covid-19 ska stanna hemma.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.


Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskola (F-9) med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa vad som gäller


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Kulturskolan
Med anledninga av de skärpta allmänna råden ställs all öppen verksamhet vid Kramfors kulturskola in, till exempel konserter, uppspel och vernissage. Gäller till och med den 13 december.


Fjärrundervisning på Ådalsskolan
Från och med måndag 30 november övergår de studieförberedande programmen på Ådalsskolan till fjärrundervisning. En förändring som gäller till den 15 januari, men kan komma att förlängas.

De program som berörs är det naturvetenskapliga programmet (NA), teknikprogrammet (TE), samhällsprogrammet (SA), estetiska programmet (ES) och vård- och omsorgsprogrammet (VO).

 • Elever i behov av stöd, utan internet hemma eller med liknande behov kan fortfarande komma till skolan och nyttja lokalerna som då ej kan anses lida av trängsel
 • Skolmåltider erbjuds i form av hämtning enligt samma modell som funnits under höstterminen.
 • Elever som omfattas av fjärrundervisning förbjuds inte att beträda skolbyggnaden, men rekommenderas att stanna hemma. Detta ger möjlighet för elever i behov av kompensatoriska insatser, till exempel utan tillgång till internet hemma, att få behoven tillgodosedda.
 • Eleverna förväntas delta aktivt på lektioner via fjärr, visa sig under hela lektionstiden samt följa ordningsregler och närvarorutiner.
 • Elever kan kallas in till skolan för enskilda lektioner, stöd eller andra former av aktiviteter som lärare bedömer kan och ska genomföras.


Kulturskolan
Med anledninga av de skärpta allmänna råden ställs all öppen verksamhet vid Kramfors kulturskola in, till exempel konserter, uppspel och vernissage. Gäller till och med den 13 december.

Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet. Kramfors kommuns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller

När familjemedlemmar insjuknar
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever på gymnasiet stanna hemma från skolan när en familjmedlem diagnosticeras med covid-19, även om hen själv är symptomfri.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Ungdomar berättar om fjärrundervisning
Fem elever vid våra gymnasieskolor fick under vårterminen berätta om sina tankar, känslor och upplevelser kring fjärrundervisning.

Till sidan

Stark avrådan från besök vid våra boenden
Smittspridningen av covid-19 ökar i landet och i vår kommun. Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta, därför avråder vi starkt från besök på våra boenden.

Avrådan gäller:

 • Särskilt boende för äldre
 • LSS-boenden
 • Särskilt boende enligt socialtjänstlagen - psykiatri (SoL)

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.

Stoppa smittan – avstå besök!


Personal som arbetar i hemtjänsten i Kramfors kommun använder basala hygienrutiner, vilket är det grundläggande skyddet mot smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

För närvarande är tillgången till skyddsutrustning som till exempel visir god och dessa ska användas av personalen vid kontakt med brukare.

Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Kramfors kommun har bland annat gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om. Vi tipsar även om bra stöd som ges av olika aktörer i länet och nationellt.

kramfors.se/foretagsservice

Föreningsstöd under pandemin
För att stärka upp vårt viktiga föreningsliv har ett tillfälligt ekonomiskt stöd omfattande en miljon kronor inrättats för ideella föreningar att söka under coronapandemin. Ett beslut som fattats av kommunstyrelsen.

Stödet är uppdelat i tre ansökningsperioder och kommer att fördelas mellan föreningar som uppfyller kraven.

Läs mer om krav och hur du ansöker:

 

Fritid
Verksamheten i Ådalshallen inklusive Träningsvärkstan, Bollstahallen, Latbergshallen och Kramfors IP stängs från den 17 november.

Undantag:

 • Simskoleverksamhet. För simskola gäler max en medföljande vuxen per barn.
 • Simundervisning via skolorna.
 • Föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare får fortsätta sin verksamhet. Ombyte och dusch sker hemma.

Alla tränings- och badkort pausas.

Förändringen gäller till och med 13 december.


Kultur
Kramfors konsthall stängs från och med 17 november till den 13 december.

Biblioteket stängs som mötesplats, men erbjuder istället tillgänglighet via telefon med möjlighet att reservera via telefon, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör som vanligt och även Boken kommer-servicen fungerar som vanligt.

Du kan få hjälp med att skriva ut dokument om du mejlar in dem. Via telefon kan biblioteket också hjälpa till med e-tjänster som Biblio, Ztory, Pressreader och Cineasterna.

Närbiblioteken i Nordingrå och Ullånger har fortsatt meröppet (öppna med egen tagg). Du kan hämta reservationer, låna och lämna böcker

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Du kan fortfarande få biblioteksservice via telefon. Vi kan då hjälpa dig att reservera och låna om böcker. Via huvudentrén i Kramfors kan du även hämta ut böcker.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen kommer fortsätta köra enligt turlistan, men personalen jobbar bara i disk bakom plexiglas.
 • Vi har utökat vår Boken kommer-service, som innebär att man kan beställa böcker som sedan körs hem av bibliotekets personal.
 • Du kan skriva ut dokument med Princh från din egen dator, surfplatta eller telefon. Du kan även maila dina dokument till oss så skriver vi ut dem. Utskrifter hämtas vid huvudentrén.

Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.

 

På följande sida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

För ökad trygghet


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Om du besöker kommunen är det viktigt att hålla ett fysiskt avstånd.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet.

Har du behov av att påminna om vikten av att hålla avstånd i din verksamhet och dina lokaler? Här finns ett antal anslag som du kan välja bland!

Till sidan med anslag


Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:


Antal personer vid sammankomster
Från och med 24 november är publiktaket vid offentliga sammankonster satt till åtta personer.

Restauranger och kaféer undantas från åttapersonersgränsen, eftersom de styrs av ett annat regelverk. Det gäller dock inte om restaurangen anordnar en konsert eller annat som räknas som en offentlig tillställning.

Undantaget är också begravningar, då 20 personer tillåts samlas.
 

Smittskydd på serveringsställen - ny tillfällig lag
Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Sedan den 3 november 2020 får inte fler än åtta personer får sitta vid samma bord på en restaurang.

Under coronapandemin har vi lanserat intervjuserien Malin möter... En serie där kommunalrådet Malin Svanholm (S) möter invånare och medarbetare på hemmaplan för att prata om vardagen i en svår tid.

I berättelserna får vi veta vilka utmaningar som covid-19 innebär, men också ta del av nya idéer som fötts i trängda situationer.

– Jag är imponerad över det stora samhällsengagemang som växt fram under krisen, säger Malin Svanholm.

Se alla filmer

Uppdaterad: 2020-12-03 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.