Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste uppdatering 28 september 2021.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Steg fyra inleddes den 29 september och innebär bland annat att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Vaccination

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullt vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

IN OTHER LANGUAGES
Information om de nationella råden finns på flera språk förutom svenska. De finns dessutom på teckenspråk och lätt svenska.

Information about the new national regulations is to be found in several other languages besides Swedish, click here for information Länk till annan webbplats..

Egenprovtagning
I Västernorrland kan provtagning för pågående covid-19-infektion av allmänhet göras via egenprovtagning. Du loggar in via 1177.se och bokar provtagningsmaterial som hämtas ut på ett valt utlämningsställe.

Läs om Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland Länk till annan webbplats..


Provtagning via hälsocentral eller vårdcentral
Om du saknar e-legitimation kan du kontakta din hälso/vårdcentral. De gör då en medicinsk bedömning om du kan få ta provet på plats på hälsocentralen i stället.

Kunskap och support i vaccinfrågor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan.

Har du frågor som rör din personliga hälsa kopplat till vaccin - kontakta din hälsocentral.

Region Västernorrland har en telefonsupport för vaccinationsfrågor.
Telefonnummer 0611-804 00.

Andra bra källor:

  • 1177.se/vasternorrland
  • krisinformation.se
  • folkhalsomyndigheten.se

At 1177.se you´ll also find information about covid-19 and the vaccination in other languages than Swedish.

Vaccinationsenhet i Kramfors kommun

  • Hälsocentralen Kramfors, Bruksgatan 12-14


Tillfälliga coronaregler upphör 1 oktober

Från och med 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader.

Läs mer på forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.


Besök på äldreboende
Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta från våra särskilda boenden så fortsätt i första hand att hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om du vill göra ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.


Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är förlängd från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

Kommunens alla verksamheter och lokaler inom kultur och fritid har öppet nu som vanligt.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.