Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuell rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste uppdatering 20 januari 2022.

Anpassade förhållningsregler

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten bedömer att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Förändringar från den 19 och 21 januari

 • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler. Gäller från den 19 januari.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion. Gäller från den 19 januari.
 • Inresor. Den 21 januari sker en återgång till de inreserestriktioner som gällde före den 28 december. Kravet på negativt covidtest vid inresa till Sverige slopas. Samtidigt återinförs covidintyg som krav för inresa från 18 års ålder.

Åtgärder som gäller från den 12 januari

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Här finns mer information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats.

IN OTHER LANGUAGES
Information about the current rules and regulations is to be found in several other languages besides Swedish, click here for information Länk till annan webbplats..

Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

Covidbeviset gäller i EU och i några andra länder. Covidbeviset är en tjänst hos E-hälsomyndigheten.

Här kan du ladda ner eller beställa ditt Covidbevis Länk till annan webbplats.

Information på 1177 om Covidbevis Länk till annan webbplats.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion. Gäller från den 19 januari.

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor
För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen
Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Privata sammankomster
Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler. Gäller från den 19 januari.

Från och med 22-01-18 upphör provtagning dag 5 av symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19, samt provtagning av symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19. Undantag för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Testning av följande grupper i samhället upphör:

 • Symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19
 • Symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19

Särskilda regler gäller för testning av symtomfri personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg:

 • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig på dag 5 räknat från det att personen i hushållet med covid-19 insjuknade
 • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är nära kontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig direkt och dag 5 räknat från tillfället när personalen utsattes för smitta.

Dessa grupper rekommenderas provtagning:
Personer från 6 års ålder med symtom som talar för covid-19.

När du som hushållskontakt eller nära kontakt ska stanna hemma

Instruktioner för när du som hushållskontakt eller nära kontakt till någon med bekräftad covid-19 ska stanna hemma hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs om Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland Länk till annan webbplats..

Det går även att köpa ett gentest på ett apotek. Dessa är dock inte lika tillförlitliga som PCR-tester.

Provtagning via hälsocentral eller vårdcentral
Om du saknar e-legitimation kan du kontakta din hälso/vårdcentral. De gör då en medicinsk bedömning om du kan få ta provet på plats på hälsocentralen i stället.

Du som fyller 16 i år, eller är äldre, kan boka tid för vaccination mot covid-19 dos 1 och/eller dos 2. Har du fyllt 18 år kan du boka påfyllnadsdos (dos 3) men det är viktigt att det har gått 5 månader sedan dos 2 gavs.

Folkhälsomyndighetens sida angående Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Kunskap och support i vaccinfrågor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan och är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Har du frågor som rör din personliga hälsa kopplat till vaccin - kontakta din hälsocentral.

Region Västernorrland har en telefonsupport för vaccinationsfrågor.
Telefonnummer 0611-804 00.

Andra bra källor:

Vaccination av barn 12-15 år

Det har gått ut information till vårdnadshavare som har barn i åldern 12-15 år om vaccination. Från och med 22 november erbjuds alla barn att vaccinera sig i sin skolas lokaler.

Här kan du läsa mer om vaccination av barn 12-15 år Länk till annan webbplats.

Vaccinationsenheter i Kramfors kommun

Vaccinationsenhet Kramfors Länk till annan webbplats.

Vaccinpodden

Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varför ska barn från 12 år vaccinera sig mot covid-19? Hur vet man att vaccinet är säkert? Och kan barn bestämma själva ifall de vill vaccinera sig eller inte? Det och mycket mer diskuteras i senaste poddavsnittet tillsammans med barnläkaren Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Länk till Folkhälsomyndighetens vaccinpodd Länk till annan webbplats.

At 1177.se Länk till annan webbplats. you´ll also find information about covid-19 and the vaccination in other languages than Swedish.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning
Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från 27 december till och med 31 mars 2022.
För att ha rätt till ersättning måste du ha blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19.

Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs
1 oktober upphörde flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin, bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader.

Regeringen har den 8 december föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Det gäller bland annat:

 • ersättning för karens
 • ersättning för riskgrupper
 • vab vid skolstängning
 • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Samtidigt föreslår regeringen att återinföra de tillfälliga reglerna kopplade till ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala.

Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler.
Det innebär att du just nu bara kan ansöka om ersättning för karens eller ersättning för riskgrupper till och med 30 september 2021.

Läs mer på forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.


Besök på äldreboende
Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta från våra särskilda boenden så fortsätt i första hand att hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om du vill göra ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.


Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.