Kommunstyrelsen


Anslås: 2023-06-27

Tas ned: 2023-07-18

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande lokala trafikföreskrifter med start på löpnummer 2282 2023:006 och 2023:007 enligt bilaga.

Föreskrifterna träder i kraft den 27 juni 2023 och kan överklagas fram till 18 juli.

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickats till eller lämnas till Kramfors kommun, Tekniska avdelningen, 872 80 KRAMFORS. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till tekniska avdelningen inom tre veckor från den ni fick del av beslutet.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

Delegationsbeslut - Förbud mot infart Pdf, 203.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se