Kommunfullmäktige

Beslut om kulturmiljöplan


Anslås: 2023-12-18

Tas ned: 2024-01-08

Beslut och handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida: https://kramfors.se/avfallsplan

Lämna din skriftliga överklagan senast 2024-01-08 till Kramfors kommun, 872 80 Kramfors eller via e-post till kommun@kramfors.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se