28 februari 2017

Hur är det med etiken?

Revisionsföretaget KPMG har fått i uppdrag av våra revisorer att granska hur vi lever upp till vår egen riktlinje kring mutor, gåvor och etik.

Och företaget tycker att vi sköter oss bra på det stora hela. Det finns en riktlinje och vad kommunen själv kan bedöma så följs den och efterlevs.

Så här tycker revisionsbyrån:

  • Bra att riktlinjen finns och är tillgänglig på intranätet för alla medarbetare.
  • Riktlinjen bör ses över under varje mandatperiod.
  • Upphandlarna bör få en tydligare roll att kommunicera riskerna för korruption vid upphandling.
  • Frågan om gåvor, mutor, etik och moral ska lyftas i organisationen på arbetsplatsträffarna.

- Vi uppfattar själva att det råder en sund kultur i organisationen när det gäller dessa frågor. Men självfallet kan allt göras bättre och vi behöver ta till oss de rekommendationer som KPMG noterat. Bland annat behöver vi hitta ett system att informera alla medarbetare regelbundet om frågan, både de som är nyanställda och de som jobbat länge inom kommunen, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Riktlinjen ”Efterlevnad av etisk riktlinje för mutor och gåvor” behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen.

 
Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
kommunstyrelsens ordförande
jan.sahlen@kramfors.se