10 juni 2021
Kommun & demokrati

Kramfors möter trenden om att leva och bo på landsbygden

I Kramfors finns alla resurser och värden som behövs för en hållbar och levande landsbygdskommun.

Inom kort får kommunen besked om projektmedel beviljas för ett projekt som syftar till att tillgängliggöra de outnyttjade fastigheter som finns i kommunen. Ett projekt som ska möta det ökade intresset att flytta ut på landsbygden.

– Boende och inflyttning är prioriterade frågor eftersom det ger större möjligheter att behålla och utveckla service och kommunikationer på landsbygden, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Boende för miljoner - ett viktigt projekt

I dagarna väntas Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, fatta beslut om att bevilja medel till projektet ”Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boenden”.

Umeå universitet är projektägare och kommer tillsammans med Kramfors kommun, andra kommuner och regioner och entreprenörer att arbeta fram en modell för att tillgängliggöra det outnyttjade fastighetsbeståndet. Det handlar om enskilda villor, verksamhetslokaler och jordbruksfastigheter som i folkmun ofta kallas ”ödehus”.

– Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det mer resurseffektivt att ta tillvara på det befintliga fastighetsbeståndet än att producera nytt, säger Sofia Larsson, hållbarhetsutvecklare vid Kramfors kommun.

Projektet bidrar också till att kommunens kulturarv bevaras, används och utvecklas, när fastigheter tas omhand istället för att rivas eller långsamt förfalla. Att vi tillsammans förvaltar kulturarvet är viktigt för förståelsen av vår gemensamma historia.

Unika kompetenser tas tillvara

Planen är att lokala föreningar, kommunen och fastighetsmäklare ska arbeta fram en metod för hur förmedlingen av outnyttjade fastigheter kan ske och hur de unika kompetenserna vid exempelvis Nordviks Naturbruksgymnasium, byggnadsvård på Träakademin eller självhushållning och ekobruk på Hola Folkhögskola kan tas tillvara.

– Ett viktigt projekt, inflyttare till kommunen skapar även förutsättningar för ett utvecklat förenings- och kulturliv och det ser betydligt trevligare ut när hus är bebodda jämfört med motsatsen, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Den pågående pandemi har ökat intresset att bo på landsbygd och i små städer, vilket vi märkt av och som i förlängningen även gynnar företagen när de söker arbetskraft, säger Susanne Königson, Tillväxt- och Näringslivschef.

Projektet förväntas pågå i 4 år med start hösten 2021 och avslutas våren 2025, förutsatt att Formas beviljar projektet. Umeå Universitet har ansökt om en projektbudget på 8 Mkr, Kramfors kommun erhåller 1 Mkr som ska användas till lönekostnader.

Den 8 juni tog kommunstyrelsen beslut att bevilja Kramfors kommuns deltagande i projektet ”Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boenden”, under förutsättning att projektet beviljas medel från Formas.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman
Kommunstyrelsens vice ordförande
Tel: 0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Sofia Larsson
Hållbarhetsutvecklare
Tel: 0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Karin Högström
Kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.