03 maj 2022

Grundläggande utbildning om
våld i nära relation

Våld i nära relation är inte bara ett brott och en personlig tragedi, det medför även en stor påverkan på samhället såväl socialt som ur ett folkhälso- och jämställdhetsperspektiv. Därför satsar Kramfors kommun på att medarbetare ska få en grundutbildning i ämnet.

– Mörkertalet som utsätts för våld av en närstående är stort och vi vill ge anställda verktyg och kunskap. Många av oss har yrken där vi möter människor, både medborgare och medarbetare, och vi behöver kunskap för att upptäcka, agera och förebygga våld i nära relation, säger Jill Arkeflod, samordnare för modellkommun jämställdhet.

Långsiktigt arbete på flera fronter
Jämställdhet är ett prioriterat område för Kramfors och vi ingår i ett modellkommunsarbete via SKR. Under en längre tid har vi stöttat kvinnojouren och under 2022 får den verksamheten 200 000 kronor i extra stöd.

– Kommunen har ett ansvar att hjälpa utsatta, vilket vi gör på olika sätt. Utbildningssatsningen är ett led i detta, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Välfärdsförvaltningen banar väg
Först ut med att bjuda in sina medarbetare till utbildning är välfärdsförvaltningen. På initiativ av Carina Eriksson, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO), samlades den första gruppen av sex i måndags på Kramfors folkets park för en halvdag med kriminologen och föreläsaren Anna-Karin Hasselborg. Totalt får cirka 500 medarbetare i välfärdsförvaltningen kunskap och nya insikter i ämnet.

På agendan står bland annat att identifiera vilka olika former av våld som finns, till exempel psykiskt, sexuellt, fysiskt och latent.

Under sin föreläsning tar Anna-Karin Hasselborg också upp var våldet kommer ifrån, vilka uttryck det tar och belyser vad könsroller innebär i sammanhanget. Hon pratar även om sårbara grupper.

– Orsak och verkan kommer vi också in på, och där går det ju inte att ge några enkla svar. Däremot diskuterar vi vad samhället i stort kan göra och vem som har vilket ansvar, säger Anna-Karin Hasselborg.

Fint initiativ
Enligt Anna-Karin är beslutet att låta anställda på bred front få en grundutbildning unikt. Oftast är det de som jobbar med frågan som får fortbildning.

–Kramfors kommun visar att man tar frågan på stort allvar.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jill Arkeflod
Samordnare
Modellkommun jämställdhet
0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.